Omistajayrittäjän perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiakirjat

Omistatko yrityksen tai osan sellaisesta? Oletko miettinyt, mitä yritykselle tai omistuksellesi siitä tapahtuu, jos sinulle itsellesi tapahtuu jotain?

Yksityishenkilön tärkeimmät perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiakirjat ovat

  • Avioehtosopimus
  • Testamentti
  • Edunvalvontavaltakirja

Avioliitto päättyy viimeistään kuolemaan. Toinen mahdollinen avioliiton päättymistapa on avioero. Avioehtosopimuksella voi säädellä, mikä osa omaisuudesta on avio-oikeuden alaista omaisuutta ja mikä osa jätetään mahdollisesti avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeuden laajuus voi olla erilainen avioliiton päättymisperusteesta riippuen.

Kuolintilanteen varalta on tärkeää sovittaa avioehtosopimus ja testamentti toisiinsa halutun lopputuloksen varmistamiseksi. Testamentilla voi määrätä, mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen ja miten se jaetaan perheen, sukulaisten ja/tai muiden tahojen kesken. On mahdollista, että avioliittolain ja perintökaaren säännökset johtavat haluttuun lopputulokseen, mutta yhä useammin perhesuhteet ovat niin monitahoisia, ettei lopputulemaa voi jättää pelkästään pykälien varaan. Mikäli jäämistöön sisältyy yritysvarallisuutta, voidaan testamentilla tilanteesta riippuen edesauttaa perintöverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusten saamista.

Edunvalvontavaltakirjassa henkilö – valtuuttaja – määrää kuka hoitaa hänen asioitaan ja millä tavalla, jos hän itse ei siihen pysty sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa voidaan huomioida myös yhtiön asioiden hoito ja päätösvallan käyttäminen. Edunvalvonnan tarve voi olla tilapäinen tai pysyvä. Edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa olisi hyvä miettiä myös mahdollisia esteellisyystilanteita, joita voi tulla esimerkiksi, jos edunvalvottavan omaisuutta, kuten yritys, haluttaisiin myydä tai lahjoittaa lapsille. Valtuutettu ei voi myydä tai lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta itselleen tai lähipiirilleen – tätä varten tarvitaan ns. esteetön varavaltuutettu.

Avioehtosopimuksen, testamentin ja/tai edunvalvontavaltakirjan laadinnan ohella autamme perhevarallisuuden siirtojen suunnitellussa, kuten yritysten sukupolvenvaihdoksissa tai vaikkapa kesämökin lahjoituksessa lapsille.

Edellä mainittujen perhe- ja jäämistöoikeudellisten asiakirjojen lisäksi haluamme muistuttaa osakassopimuksen tärkeydestä. Jos yrityksessä on enemmän kuin yksi osakas, on osakassopimus lähes poikkeuksetta tarpeellinen asiakirja.