Accounting W bg
Ida koneella
Greenstep Brand Imagery 004 Web2
Accounting W bg

Kirjanpidon palveluiden ydin on siinä, että aikataulut pitävät ja työ on korkealaatuista

Taloushallinnon asiantuntijamme tietävät tämän. Selkeytä taloushallinnon rutiinit Greenstepin laadukkailla kirjanpidon palveluilla.

Kysy lisää kirjapidon palveluistamme! Varaa tapaaminen kanssamme

Ansaitset Greenstepin tasoista kirjanpitoa

Hyvä kirjanpidon palvelu on sellainen missä henkilövaihdoksia tulee mahdollisimman vähän, sekä tekijä että asiakas ovat tyytyväisiä ja vastuunjako on selkeä. Ikävät yllätykset kuten virheelliset kirjaukset, aikataulusta poikkeaminen tai tilintarkastajan vaativat korjaukset voidaan välttää kunhan henkilökemia toimii ja prosessit on selkeät.

Jotta palvelu voi pelata pitää tekijän olla motivoitunut, eli työn pitää olla mielekästä ja asiantuntijalla mahdollisuus kehittyä, sekä vapaus tehdä asiat kerralla oikein, sovitussa aikataulussa ja sovitulla tarkkuudella. Kumppanina huolehdimme ensisijaisesti meidän asiantuntijoista, ja he huolehtivat teidän siitä, että teillä on kuukausittain tilinpäätöstasoista kirjanpitoa.

  Ulkoistaessasi kirjanpidon Greenstepille saat nimetyn pääkirjanpitäjän joka vastaa sekä teidän kirjanpidosta että teistä huolehtimisesta. Hänellä on myös iso tukitiimi sisältäen taloushallinnon assistentteja sekä talousjohdon erikoisosaajia joita hän voi aina pyytää avuksi. Yli 1/4 Greenstepin pääkirjanpitäjistä ovat saaneet taloushallintoliitosta KLT-sertifikaatin "korkeasta laskenta- ja vero-osaamisen tasosta" tai taustaltaan KHT tilintarkastajia.

  Greenstepin kirjanpidon palvelut tunnetaan laadustaan, proaktiivisuudestaan ja asiakaspalvelualttiudestaan.
  Image 23 web michaela tore

  Meiltä saat rautaisen ammattitaidon, jonka avulla ongelmat saadaan taatusti selvitettyä.

  Tore & Michaela Teir, Greenstepin perustajat

  Näillä järjestelmillä toimii rajapinnat ja tekijät tykkää

  Mitä kannattaa automatisoida?

  Automaatiotiimimme on jo valmiiksi luonut kirjanpitäjien tueksi automatisoituja prosesseja, jotka vähentävät inhimillisiä virheitä ja antavat asiantuntijoillemme mahdollisuuden keskittyä proaktiivisesti asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen. Kun tulet Greenstepille asiakkaaksi saat ohjelmistorobotiikalla luodut prosessit mm. ALV-ilmoituksiin, raportointiin ja tiliöinteihin. Automatiikka tarkistaa kirjanpidon tositteet ja ilmoittaa huomaamistaan puutteista. Esimerkiksi ALV-ilmoituksen tarkastamisessa ohjelmistorobottimme käy päivittäin läpi kaikkien asiakkaidemme ALV-ilmoitusten statuksen. Jos ilmoituksen eräpäivä lähestyy ja työ on kesken, robotti muistuttaa siitä kunnes ilmoituksen status muuttuu.

  Ota laadunvarmistus osaksi rutiinia ulkoistamalla kaiken kattavalle taloushallinnon kumppanille

  Greenstepillä yrityksesi tilinpäätös tarkistetaan laadun varmistamiseksi. Toinen taloushallinnon asiantuntija tutustuu yrityksesi toimintaan ja käy läpi tilinpäätöksen, jotta vältetään virheet ja tilintarkastajan on vaivatonta tutustua tilinpäätöksen tietoihin. Greenstepiläisillä on tukenaan 500:n kollegan asiantuntemus, ja tätä osaamista haluamme hyödyntää asiakkaidemme hyväksi.

  1. Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio

   Kaikki toimintamme pohjautuu osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. Kasvun siemen löytyy huolella tehdystä rekrytoinnista. Olemme tarkkoja kaikkien greenstepiläisten ammattitaidosta, asiakaslähtöisestä asenteesta sekä sitoutumisesta yhteisiin arvoihin. Huolehdimme siitä, että työntekijämme viihtyvät päivittäisissä työtehtävissään, ja että pystymme tarjoamaan mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja kouluttautumiseen. Asiantuntijamme käyttivätkin Greenstep Academyn tuottamiin sisäisiin koulutuksiin vuonna 2020 yli 8000 työtuntia.

  2. Tarkkuus

   Päivittäisen toiminnan tueksi on luotu ohjeistuksia sekä tarkastuslistoja, joiden avulla pienetkin yksityiskohdat tulevat varmasti vietyä maaliin. Yhtäkään työntekijää, kokemustasosta riippumatta, ei kuitenkaan heitetä yksinään syvään päähän ohjeistusten tai tarkastuslistojen kanssa. Uudet työntekijämme kasvavat vastuuseen taloushallinnon eri osa-alueiden kautta ottaessaan suurempaa roolia yksittäisten asiakkuuksisien parissa.

  3. Tehdyn työn oikeellisuuden varmistaminen

   Kirjanpidon oikeellisuus on erittäin tärkeää erityisesti yrityksen ulkoisia sidosryhmiä ajatellessa. Kerralla oikein tehty lisää raportoinnin oikeellisuutta ja luotettavuutta. Suhteet sijoittajiin sekä verottajaan on huomattavasti helpompi ylläpitää tämän ollessa kunnossa.

   Huolehdimme oikeellisuudesta varmistamalla jokaiselle työntekijälle tarvittavan tuen. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että pulman tullessa eteen, apu löytyy läheltä. Jokaisen työntekijämme tukena toimivat kaikki yli 400 ammattilaistamme. Sisäisten viestintäkanaviemme avulla ongelmakohtiin tai askarruttaviin kysymyksiin löytyy apu nopeasti ja asiantuntevasti.

   Myöskään yhtään tilinpäätöstä emme laita eteenpäin ilman, että sen on tarkastanut vähintään kahden asiantuntijan (ja usein KHT-tason) osaavat silmäparit.

  4. Aikatauluissa pysyminen

   Aikataulujen suhteen laadun kokeminen on selkeämpää – myöhässä tehty työ on harvoin korkealaatuista. Olemme luoneet varamiesjärjestelyn, joka mahdollistaa katkottoman palvelun asiantuntijoidemme ollessa esteellisiä hoitamaan tehtäviään (loma-ajat ja yllättävät poissaolot). Viestimme mahdollisista tuuraajista asiakkaillemme yhdessä sovitussa aikataulussa. On toki syytä muistaa, että aikataulujen pitäminen vaatii sitoutumista myös asiakkaalta esimerkiksi materiaalien toimituksen suhteen.

  5. Ajantasaisuus

   Tilinpäätöstasoinen kirjanpito vaikuttaa yrityksen sisäisen strategian toteuttamiseen. Jos oikea kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta saadaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä, voi jo tehdyt päätökset olla järjettömiä perustuttuaan heikkoon dataan. Kirjanpidon pitäessä talousdatan jatkuvasti reaaliajassa, nousee datan luotettavuus huomattavasti.

  6. Yhteisvastuu

   Vaikka asiantuntijamme tekevät asiakasvastuullista työtä, olemme kollektiivisesti yhteisvastuussa toiminnastamme. Laadun ylläpitämiseksi tiiminvetäjämme käyvät läpi säännöllisesti kaikissa asiakkuuksissamme tehtyä työtä. Tarvittaessa teemme muutoksia tiimeihin laadun ja toimivien henkilökemioiden varmistamiseksi.

  7. Osaamispoolin varmistaminen ja kehittäminen

   Meillä ammattitaitoisen ihmisen apuna ja tukena on toinen ihminen. Osaajiemme ammattitaito ei rajoitu pelkästään taloushallinnon kysymyksiin, vaan joukostamme löytyy laaja-alaisesti osaamista myös monista muista yritystoimintaan vaikuttavista osa-alueista. Talomme sisältä löytyvät verotuksen tai lakiasioiden asiantuntemus on ollut hyödyksi asiakkaiden ongelmien ratkaisuissa. Monesti myös HR- sekä palkanlaskennan ammattilaisemme ovat tuoneet valtavasti lisäarvoa asiakkaillemme. Mikäli huomaamme, että organisaatiostamme puuttuu asiakkaille hyödyllistä osaamista, hankimme sitä.