Interim Services Greenstep mobile hero Interim Services desktop hero

Interim-johtaja tai -asiantuntija avuksesi kun tarve sitä vaatii

Yrityksissä tulee aika ajoin eteen tilanteita, joissa apukäsiä tarvitaan – usein nopeallakin aikataululla. Kokeneet asiantuntijamme ovat valmiina paikkaamaan osaajavajetta esimerkiksi ylimenokauden tai vanhempainvapaan ajaksi, juuri tarpeisiinne mitoitetusti.

Ota yhteyttä

Interim-johtaja on kustannustehokas ja usein nopein ratkaisu yllättävään johdon rekrytointitarpeeseen

Interim-asiantuntija, kuten CFO, henkilöstöjohtaja tai business controller on tehokas ratkaisu tilanteisiin, jossa tarvitaan osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolista osaamista.

Yleensä interim-johtaja tai vuokrajohtaja johtaa yritystä, liiketoimintaa, projektia tai keskeistä toimintoa määräajan. Tyypillinen interim-toimeksianto on n. 6–18 kuukautta. Interim-johtaja toimii aina suhteessa henkilökuntaan, asiakkaisiin ja sidosryhmiin aivan kuten pysyväkin henkilöstö.

Milloin interim-johtajaa tyypillisesti tarvitaan?

  • Henkilövaihdokset: Interim-johtaja pystyy ottamaan tehtävän vastaan nopeasti ja huolehtii ylimenokauden johtamisesta, kunnes pysyvä resurssi löytyy.
  • Organisaatiomuutokset ja kasvu, jolloin pysyvää resurssia ei ole vielä saatu tai tarve on määräaikainen
  • Merkittävän muutoksen esim. kasvun tarve: monilla Interim-johtajilla on vahvoja erityisosaamisalueita esim. kasvun aikaansaaminen, kustannusleikkausten tekeminen tai toiminnan sopeuttaminen. Myös IPO- eli pörssilistautuminen vaatii johdolta kokemusta vastaavista tilanteista ja projekteista.
  • Yrityskaupat ja -järjestelyt: Yrityskauppojen toteuttaminen, haltuunotto ja toiminnan integrointi vaativat onnistuakseen erityisesti toimitusjohtajalta (CEO) ja talousjohtajalta (CFO) sekä henkilöstöjohdolta vankkaa kokemusta vastaavien projektien toteuttamista
  • Projektit: Projektien läpivientiin silloin, kun omia resursseja ei tehtävään ole osoittaa
  • Kriisit: Kriiseissä tilanteen nopea haltuunotto, vankka ja monipuolinen yleisjohdon kokemus sekä kriisien hoitaminen korostuvat


Juho Pietilänaho 2019

Interim-talousjohtaja

Kokenut asiantuntija kykenee nopeassakin aikataulussa tuomaan aivan uuden näkemyksen talousfunktioon ja tuottamaan merkittävän lisäarvon tulevaisuutta ajatellen.

Kati Tuovinen Web

Interim-henkilöstöjohtaja

Interim HR-johtaja auttaa niin operatiivisessa kuin strategisessa henkilöstöjohtamisessa ja HR-asioissa. Luonnollisesti asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa ja tarpeiden mukaisesti.

Interim-asiantuntija on vaihtoehto rekrytoinnille

Greenstepin interim-asiantuntijaresurssit ovat erittäin kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia. Heillä on kokemusta monelta eri toimialalta sekä yritysten erilaisista tilanteista niin kotimarkkinalla kuin kansainvälisessä ympäristössä.

Miksi hyödyntäisimme interim-asiantuntijaa?

Väliaikainen henkilöstövuokraustoimeksianto Greenstepin kanssa tiivistyy kahteen asiaan: vankkaan ja ajantasaiseen ammattitaitoon sekä joustavuuteen työehdoissa. Saatte organisaatioonne asiantuntijan, joka tietää mitä pitää tehdä, ja saatte hänet tiimiinne erittäin joustavilla ehdoilla.

Mikäli on tarpeen saada arvoa nopealla aikataululla, interim-asiantuntija on oikea valinta. Mikäli on hämärän peitossa, kuinka pitkäaikainen tarve uudelle osaajalle on, on interim-asiantuntija turvallinen valinta.

Miia Alatalo 1

Interim Controller

Greenstepin asiantuntijoilla on erittäin laaja kokemus eri toimialoilta ja kyky tuottaa johdolle relevanttia informaatiota liiketoiminnan ohjaamiseksi ja eteenpäin viemiseksi.

Reija Ketoja

HR-asiantuntija

HR-asiantuntija toimii asiakasyrityksen johdon ja esihenkilöiden oikeana kätenä HR-asioissa selkeyttäen tekemistä, luoden yhteisiä toimintatapoja sekä auttaen fasilitoimaan henkilöstöjohtamista asiakasorganisaatiossa.

Oliver

Finance Project Manager

Tarjoamme osaavia ja kokeneita projektipäälliköitä niin suurille kuin pienille yrityksille, jotka kaipaavat tukea kehitysprojektien viemiseksi tehokkaasti läpi sovitussa aikataulussa ilman yllättäviä budjetin ylityksiä.

Ella Tanskanen interim 1

Interim vastuullisuusasiantuntija

Vastuullisuusosaaja jäämässä pois töistä? Nappaa käyttöösi osa- tai väliaikainen vastuullisuuden huippuammattilainen lisäresurssiksi vastuullisuusasioiden hoitamiseen.

Jonathan teir 10 12

Interim Data Analyst & Engineer

Kiirellinen tarve kehittää analytiikkaa, mutta tarpeeksi kokeneen Data Analystin tai Data Engineerin löytäminen nopealla aikataululla tuntuu haastavalta tai jopa mahdottomalta? Vai kenties tarve on vain osa-aikaiselle data-asiantuntijalle? 40-henkinen BI-tiimimme hyppää tueksesi nopeallakin aikataululla!

Heli Häyrynen Mv

Interim koulutusasiantuntija

Koulutusasiantuntija tukee organisaatiotanne muutoksessa. Interim-asiantuntija voi esimerkiksi kehittää osaamisen johtamista ja L&D-toimintaa, auttaa koulutussuunnitelman teossa tai rakentaa ja toteuttaa henkilöstökoulutuksia.

Interim – väliaikainen henkilöstöratkaisu, pysyvä arvo

Etsitkö järkevää vaihtoehtoa rekrytoinnille? Arvoa luovaa vaihtoehtoa, jolla täyttää lyhytaikainen resurssivaje ja vapauttaa teillä jo sisäisesti oleva potentiaali seuraavalle tasolle?

Interim-johtajan tai -asiantuntijan kaltainen väliaikainen henkilöstöratkaisu tai henkilöstövuokraus voi olla juuri sitä, mitä tarvitset. Väliaikaisratkaisut ovat lyhytaikaisia tehtäviä, jotka tarjoavat organisaatioille välittömän ratkaisun niiden henkilöstötarpeisiin. Hyödyntämällä väliaikaisratkaisuja organisaatiot voivat täyttää kriittiset tehtävät nopeasti välttäen samalla pitkäaikaisia sitoumuksia tai investointeja vakituiseen henkilöstöön.

Vuokrajohtaja ja vuokrajohtaminen ovat usein paras vaihtoehto yllättäen tai pidemmän aikavälin tapahtumien seurauksen syntyneeseen tilanteeseen, jossa yritys on tulevan menestymisen kannalta kriittisessä tilanteessa. Tällöin yritys tarvitsee resursseja, jotka saavat tilanteen nopeasti hallintaan ja / tai vaadittavan muutoksen tehtyä. Vuokrajohtajia käytetään usein muutosjohtamiseen tai turnaroundin suorittamiseen, jolloin tuorein silmin tilannetta katsoessa nähdään varmasti koko kuva ilman sokeita pisteitä.

Pohjimmiltaan väliaikaiset ratkaisut tarjoavat sekä työnantajille että työntekijöille mahdollisuuden tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin ilman pitkäaikaisia sitoumuksia. Näin yritykset voivat pysyä ketterinä ja reagoivina nykypäivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, ja samalla yksilöt saavat mahdollisuuden hankkia kokemusta eri tehtävistä ja toimialoilta. Lisäksi monet yritykset ovat havainneet, että väliaikaisia ratkaisuja hyödyntämällä ne voivat saada käyttöönsä laadukkaampia osaajia kuin perinteisten palkkaustapojen avulla.

Kustannusrakenne on myös hyvin läpinäkyvä. Asiakas tietää kokonaiskustannuksen, ei sitoudu ajallisesti samaan tapaan kuin perinteisessä työsuhteessa ja saa sovitun palvelun sekä päälle interim-johtajan tai -asiantuntijan henkilökohtaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös Greenstepin muun osaajapoolin kokonaisosaamisen ulottuvilleen. Miksi et siis kokeilisi? Koskaan ei tiedä, mitä ovia lopulta avutuukaan interim-toimeksiantojen myötä!