Interim CFO:lla on arvokasta kokemustietoa erilaisista talousjohdon toimintatavoista

Interim cfo
Vesa aaltonen

Vesa Aaltonen

Partner

Interim CFO tai controller on yrityksestä toiseen sujuvasti siirtyvä talousjohdon ammattilainen, jolta kysytään vahvaa omaa näkemystä ja nopeaa organisaatioon sukeltamista.

Interim CFO tai controller voi tulla yrityksen avuksi paikkaamaan monia erilaisia työnimikkeitä, kuten Senior Controller, Team Manager, Head of Finance tai Project Manager. Interim CFO:n tarkempi rooli ja työnkuva muotoutuu usein henkilön kokemuksen ja laaja-alaisuuden mukaan, ja se voi muuttua joustavasti organisaatiossa vallitsevasta tilanteesta tai prioriteeteista riippuen.

Ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana interim-asiantuntijan työllistävälle organisaatiolle alkaa muodostua parempi kuva siitä, missä asioissa väliaikainen tai määräaikainen CFO tai controller voi olla avuksi. Joskus osaajaa tarvitaan nopeasti paikkaamaan yhtiöstä lähtenyttä työntekijää. Toisaalta tilanne voi olla se, että talouteen tarvitaan vain projektiluonteisesti lisäkäsiä. Omat kokemukseni interim-työssä liittyvät esimerkiksi talouden järjestelmien implementointiprojekteihin, talousorganisaation uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen sekä erilaisiin controller- ja tiiminvetotehtäviin. Prosessikartoitus ja -kehitys ovat usein luontainen osa interim CFO:n tehtäväkenttää.

Interim-työssä kumuloituu kokemustietoa


Interim CFO tai controller näkee paljon erilaisia toimintatapoja ja yrityksiä, jolloin hänelle kumuloituu kokemustietoa siitä, miten muut organisaatiot tekevät asioita ja miksi. Tämä on arvokasta benchmarkkauspääomaa asiakkaiden näkökulmasta. He saavat ulkopuolisen silmät katsomaan talousfunktion toimivuutta organisaation sisältä päin, ja vertaamaan prosesseja aiempiin kokemuksiinsa.

Uuteen projektiin lähteminen ei ole ikinä helppoa, vaan työn aloituksessa tarvitaan aina vaivannäköä, jotta projektiin ja organisaatioon pääsee kunnolla sisään. Haasteena interim-työssä voi olla se, että organisaatiossa saattaa olla paljon konsultteja samanaikaisesti eri yrityksistä ja itse asiakas on kiireinen eikä ehdi ohjata konsulttien työtä.

Riittävän ohjauksen avulla työn fokusoiminen asiakkaan haluamiin asioihin olisi toki helpompaa, mutta toisaalta henkilön itsenäinen työskentely on juuri sitä, mitä asiakas ostaa. Asiakkaan prioriteetit ovat usein perustellusti jossakin muualla, kuin interim CFO:n ohjauksessa. Todella itsenäinen työskentely vaatiikin riittävää kokemusta ja osaamista, jotta työssä osaa tarttua tärkeimpiin asioihin. Etenkin korkeammissa positioissa ulkopuolelta tulevilta talousjohdon osaajilta odotetaan vahvaa omaa näkemystä.

Interim CFO ei ole työnkuvansa orja


Palkkaamisen syynä ei yleensä ole vain paikata lähteneen henkilön työpanosta, vaan yritykseen haetaan ulkopuolista apua jonkin sisäisen tilanteen huolelliseen selvittämiseen. Eräässä tapauksessa henkilö oli siirtynyt sisäisesti toisiin tehtäviin ja toinen lähtenyt, ja tarkoituksena oli paikata kumpaakin. Tarvittiin siis lisäkädet, jotta hommat tulivat hoidetuksi. Yleensä tällaisessa tilanteessa myös tiimiläiset kaipaavat henkistä tukea. Kun organisaatioon menee sisään talon ulkopuolelta, on se hyvä mahdollisuus tehdä työ paremmin, kuin mitä odotetaan: pelkkien lisäkäsien lisäksi tarjotaan muutakin lisäarvoa.

Ensimmäinen osa interim CFO:n tai controllerin tuottamaa lisäarvoa on väliaikaisen resurssipulan aikana yksinkertaisesti se, että normaalit päivärutiinit tulevat hoidetuiksi. Kukaan organisaatiosta ei joudu venymään liiaksi. Näin organisaatio ja asiakkaat pidetään tyytyväisenä, mikä on interim-työn peruslähtökohta.

Suurimmat hyödyt työssä saavutetaan kuitenkin tuomalla organisaatioon ulkopuolista näkemystä. Talouden tiimissä suurin osa työntekijöistä on saattanut olla yrityksen palveluksessa todella pitkään, jopa koko työuransa. Työntekijät saattavat olla tottuneita omiin toimintatapoihinsa, eivätkä välttämättä ole nähneet tarvetta muuttaa tapoja tehdä asioita. Monesti tässä tapauksessa interim CFO tai controller saa tuotua tiimiin uutta näkemystä ja prosessien kehittämistä, joka voi liittyä esimerkiksi raportointiin. Hands on -työ paljastaakin nopeasti, miten prosesseja voisi järkevöittää.

Interim CFO:n tai controllerin lisäarvo perustuu ajatukseen siitä, että hän ei ole työnkuvansa orja, vaan katsoo organisaatiota laaja-alaisesti ja lähtee kehittämistyöhön siellä, missä kehityspotentiaalia on.Voisiko interim-palvelu olla vastaus organisaationne resurssipulaan tai kehitysprojektin läpivientiin? Ole meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä tai varaa maksuton tapaaminen, jossa keskustelemme tarpeistanne.