Finance Project Manager

Taloushallinnon järjestelmät pitäisi päivittää, mutta vapaita käsiä ei riitä tai projekti ei etene toivotusti? Greenstepin kokeneet projektipäälliköt auttavat yritystänne viemään projektit maaliin sovitussa aikataulussa ja saamaan investoinnille parhaan mahdollisen tuoton!

Menestyksekäs projektijohtaminen

Organisaation menestyksen kannalta kriittiset projektit on tärkeä toteuttaa asiantuntevan ja motivoituneen projektipäällikön johdolla. Kun taloushallinnon projektia johdetaan hyvin, voidaan välttyä siltä, että projektin lopputulos ei vastaa odotusarvoa ja johtaa pahimmassa tapauksessa jopa tehottomiin prosesseihin. Greenstep tarjoaa osaavia ja kokeneita projektipäälliköitä niin suurille kuin pienille yrityksille, jotka kaipaavat tukea kehitysprojektien viemiseksi tehokkaasti läpi sovitussa aikataulussa ilman yllättäviä budjetin ylityksiä. Olemme sitoutuneita auttamaan projektin kaikissa vaiheissa huolellisesta suunnittelusta tehokkaan toteutuksen kautta toivottuun lopputulokseen, unohtamatta projektin etenemisen ajantasaista ja avointa raportointia.

Tavoitteiden määrittelystä selkeään projektisuunnitelmaan

Greenstep auttaa yritystänne tunnistamaan taloushallinnon kehitystarpeet ja luomaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelmat. Greenstepin lähtökohta on ymmärtää yrityksen toimintaympäristö ja strategiset tavoitteet, ja joustavasti luoda niihin pohjautuva yrityksenne kulttuuriin soveltuva taloushallinto.

Kun tavoitteet ovat kaikille selvät, on helpompi rajata kehityssuunnitelmaan pohjautuvia projekteja joita sitten lähdetään viemään eteenpäin yhdessä sovittujen prioriteettien mukaisesti. Greenstep auttaa luomaan projektille optimaalisen budjetin, joka ottaa huomioon sekä eurot että tarvittavat resurssit, ja luomaan mittarit joilla menestymistä mitataan. Projektille luodaan yksityiskohtainen suunnitelma niin tehtävistä kuin niiden aikataulutuksesta. Tässä vaiheessa asiantuntijamme auttavat myös tunnistamaan projektiin liittyvät riskit ja varmistamaan, että niitä seurataan säännöllisesti.

Projektin tehokas hallinta

Greenstepin asiantuntevat projektipäälliköt johtavat projektia systemaattisesti ja tehokkaasti eteenpäin, jotta vältetään koordinoimattomuuteen liittyvä ajankäytöllinen tehottomuus ja rönsyily. Projektitiimin jäsenet kohdistetaan oikeisiin tehtäviin ottaen huomioon tiimin jäsenten vahvuudet. Projektin onnistumisen kannalta kriittistä on varmistaa ajantasainen ja avoin kommunikointi kaikille osapuolille, jotta ymmärretään missä mennään ja mitä haasteita projektilla on. Projektipäällikkömme seuraavat projektia aktiivisesti asetettuja menestysmittareita vasten, jotta varmistetaan laatu ja aikataulussa pysyminen sekä tunnistetaan tehokkaasti mahdolliset riskit.

Ihmisten muutosjohtaminen on ratkaisevassa roolissa hyvin toteutetussa projektissa. Greenstepin projektipäällikkö varmistaa, että henkilöstö sitoutuu uusiin prosesseihin ja ymmärtää niiden tuoman edun, ja ennen kaikkea hallitsee ne käytännössä eikä vain esityskalvoilla. Tarvittaessa muutosjohtamisessa voidaan voidaan hyödyntää myös HR-konsulttiemme erityisosaamista. Greenstepin pitkä ja kattava kokemus taloushallinnosta auttaa myös varmistamaan, että uudet järjestelmät ja prosessit tuottavat juuri oikeaa tietoa niin sisäisen kuin ulkoisen laskennan tarpeisiin, ja läpäisevät myös tilintarkastajien vaatimukset.

Mikäli yrityksenne taloushallinnon resurssit ovat täysin kiinni nykyisissä tehtävissä, tai muuten haluatte kokeneen ulkopuolisen asiantuntijan mukaan projektiin, niin Greenstep voi myös tarjota asiantuntevia lisäresursseja projektiin. Monimutkaisissa kehitysprojekteissa ulkopuolinen apu usein auttaa tuomaan uusia ideoita prosessien parantamiseksi.

Projektin päättäminen

Kun projekti on saatu valmiiksi ja todettu täyttävän sille asetetut tavoitteet on tärkeä dokumentoida miten projektissa onnistuttiin. Menestystä pitää arvioida laadun, aikataulun, ja budjetissa pysymisen kannalta. Hyvä ja avoin palaute kaikilta osapuolilta auttaa myös tunnistamaan jatkokehitysideoita ja tehostamaan työskentelyä tulevissa projekteissa. Greenstepin projektipäällikkö tuottaa kattavan loppuraportin projektista sisältäen arvion projektin toteutuksesta, ja listaa tulevia kehitystarpeita.

Kuuntele Postin kokemuksia videolta!

Kehityskohteita taloushallinnossa varmasti riittää aina, ota yhteyttä niin tehdään siitä yhdessä askel askeleelta parempi!