Kassavirranhallinta

Greenstepin kokeneet asiantuntijat auttavat tunnistamaan yrityksesi kassavirran mahdolliset joustokohteet, jotta niitä voisi hyödyntää tarpeen tullen optimaalisella tavalla

Kassavirta hallintaan

Liiketoiminnan edellytys on riittävä likviditeetti, jolla voidaan hoitaa juoksevat menot. Kassavirranhallinnalla tarkoitetaan yrityksen rahatilanteen seurantaa: mikä tilanne on nyt ja miten se tulee tietyllä aikavälillä kehittymään? Näin pyritään varmistamaan, etteivät käytettävissä olevat kassavarat lopu kesken, ja näin voidaan etukäteen varautua mahdollisiin likviditeettihaasteisiin. Autamme myös tarvittaessa etsimään lisärahoitusta yrityksellesi.

Kassavirtaennuste

Kassavirtaennuste voidaan tehdä yrityksen tarpeista riippuen joko päiväkohtaisesti tai pidemmällä tähtäimellä. Päiväkohtaisessa kassaennusteessa ennustetaan päiväkohtaisesti mitä maksuja erääntyy milloinkin ja mitä tuloja on odotettavissa tiettyinä päivinä, jolloin tiedetään, milloin yrityksellä mahdollisesti on lisärahoitustarve.

Pitkäaikainen kassavirtaennuste perustuu trendeihin ja asiakkaan liiketoiminnan ja kasvutavoitteet huomioiviin olettamuksiin ja ennusteisiin. Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi pitkän aikavälin tavoitteet, ja autamme suunnittelemaan kassavirtaa parantavia toimenpiteitä, jonka pohjalta luomme eri skenaariot huomioivan kassavirtaennusteen.

Ammattitaitoista likviditeetin hallintaa

Kassanvirranhallinta on työtehtävänä aikaavievä, ja sen tehokas hoitaminen edellyttää useiden vuosien kokemusta taloushallinnosta. Greenstepin kokeneet asiantuntijat auttavat tunnistamaan yrityksesi kassavirran mahdolliset joustokohteet, jotta niitä voisi hyödyntää tarpeen tullen optimaalisella tavalla. Hyödynnämme myös moderneja työkaluja, kuten PowerBI:tä ja BiBookia, joiden avulla näemme selkeän kuvan talouden tilasta ja voimme ennustaa näin kassavirtaa. Käyttämällä kokenutta ammattilaista vapautetaan samanaikaisesti yhtiön omien resurssien aikaa mm. operatiivisen liiketoiminnan pyörittämiseen.


Meru Healthin Kristian Ranta
kertoo oheisella videolla yhteistyöstä Greenstepin kanssa. Yritys on saanut Greenstepiltä apua esimerkiksi kassanhallintaan, erilaisiin julkisiin rahoitusinstrumentteihin ja lainsäädännöllisiin seikkoihin liittyen.


Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä