Budjetointi, taloussuunnittelu ja liiketoiminnan mallintaminen

Tiedätkö mihin suuntaan liiketoimintasi on menossa? Yrityksesi tarpeisiin räätälöityjen taloussuunnittelu-prosessien avulla liiketoimintapäätökset perustuvat menneeseen katsomisen sijasta parhaaseen mahdolliseen näkemykseen tulevasta kehityksestä

Liiketoiminnan mallintaminen strategian konkretisoimiseksi

Toimivia suunnitteluprosesseja tarvitaan niin liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa kuin strategisessa suunnittelussa ja uusien liiketoimintojen / -toimintamallien analysoinnissa. Liiketoiminnan mallintamisessa on kyse juuri tästä. Yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja ansaintalogiikoista luodaan malli, jotta ymmärretään, miten yritys tuottaa lisäarvoa omistajilleen ja asiakkailleen. Kannattavan liiketoiminnan ajureiden, ansaintalogiikoiden, käyttöpääoma- ja muiden rahoitustarpeiden analysointi sekä riskien tunnistaminen muodostavat pohjan liiketoimintaa tukeville taloussuunnitteluprosesseille ja tarvittavien mittareiden valinnalle. Sanonta ”sitä saat mitä mittaat” pitää paikkansa – ensiarvioisen tärkeää on mitata oikeita asioita. Greenstepin asiantuntijat auttavat mallintamaan yrityksesi liiketoiminnalle validit taloudelliset ajurit ja räätälöivät juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa tukevat taloussuunnitteluprosessit.

Budjetoinnista moderniin taloussuunnitteluun

Talousmallinnuksen jälkeen on aika siirtyä käytäntöön ja ottaa suunnitteluprosessit käyttöön yrityksesi arjessa. Perinteiset budjetointiprosessit ovat usein hyötyynsä nähden melko työläitä ja prosessista ulos tuleva tieto hyvin nopeasti vanhentuvaa. Tämän vuoksi budjetti tulisikin nähdä ennen kaikkea muuna kuin pelkkänä Excel-harjoituksena. Toimivien suunnitteluprosessien ansiosta ennusteesi päivittyvät jatkuvasti ja tiedät koko ajan kehityksen ja trendit eri KPI:den osalta. Budjetointi onkin ”vain” valokuva yhdestä suunnitelmapäivityksestä. Numeroita tärkeämpää on määritellä näiden tavoittamiseksi tarvittavat riittävän konkreettiset toimenpiteet mittareineen. Ja tämä on mahdollista, kun ymmärretään paremmin eri toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset – toimivien taloussuunnitteluprosessien ansiosta. Greenstepin kokeneiden talousammattilaisten avulla luot yrityksellesi tehokkaat prosessit niin lyhyen kuin pitkän aikavälin taloussuunnitteluun ja ennusteesi pysyy aina ajan tasalla.


Skenaarioanalyysi työkaluna navigointiin muuttuvassa maailmassa

Liiketoimintasuunnitelman luominen edellyttää näkemystä pitkälle tulevaisuuteen, joka puolestaan tuo mukanaan riskit ja epävarmuuden alati muuttuvassa markkinatilanteessa. Menestyäkseen yritysten on pyrittävä ennakoimaan tulevia muutoksia ja luomaan suunnitelmat, joilla niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Oli kyse sitten yksittäisen investoinnin tai koko yrityksen kannattavuuden arvioinnista, niin Greenstepin asiantuntijat auttavat yritystäsi luomaan systemaattisen ja läpinäkyvän skenaarioanalyysin päätöksenteon tueksi. Riippuen yrityksesi tarpeista analyysi kattaa yhden tai useita muuttujia, esimerkiksi liikevaihdon kasvun, tuotantokustannukset, rahoituskustannukset ja asiakasmetriikat. Näiden pohjalta luodaan vaihtoehtoisia tulos-, tase- ja kassavirtaskenaarioita ja arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyydet. Skenaarioiden ja näiden perusteella laadittujen toimenpidesuunnitelmien avulla pienennetään osaltaan tulevia liiketoimintariskejä.Hyödyt:

    • Tiedät mihin olet menossa. Talous tuottaa harvoin yllätyksiä – nukut yösi paremmin
    • Taloussuunnittelu ei ole organisaatiolle ”pakollinen paha” vaan aidosti lisäarvoa tuottava tuki liiketoiminnalle