Treasury-palvelut

Asiantunteva rahoitusriskien hallinta vähentää rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden heilahtelujen vaikutuksia liiketoimintaasi.

Ulkomailla tapahtuva liiketoiminta altistaa yrityksen usein valuuttariskeille. Valuuttakurssien heilahtelut voivat vaikuttaa negatiivisesti liiketoiminnan tulokseen, kassavirtaan tai omaisuuserien arvoihin. Valuuttariskin oikeanlainen hallinta, seuranta ja raportointi tuovat liiketoimintaan parempaa ennustettavuutta. Myös korko-, luotto-, likviditeetti- ja raaka-aine riskienhallinta ovat liiketoiminnan luonteesta riippuen tärkeitä osa-alueita riskienhallinnan kokonaisuudessa. Palveluumme kuuluu esimerkiksi:

  1. Treasury-politiikan luonti ja päivitys
  2. Neuvonta valuutta- ja muiden rahoitusriskien hallintaan sisältäen johdannaisinstrumenttien hyödyntämisen
  3. Treasury-organisaation vahvistaminen
  4. Treasury-järjestelmän implementointi
Hyödyt:
Pienennetään liiketoimintaan rahoitusmarkkinoilta kohdistuvia riskejä.
Voidaan varmistaa, ettei johdannaispositiosta tule yritykselle yllätyksiä.

Käyttöpääoman optimointi

Optimoimalla yrityksen käyttöpääomaa sekä vapauttamalla pääomia voidaan parantaa maksuvalmiutta sekä tehostaa kassavirran hallintaa.

Tavoitteena on parantaa olemassa olevien kassavarojen tuottoa sopivalla rahamarkkinaoperaatiolla. On tärkeätä optimoida oston, myynnin ja varastohallinnan prosessit siten, että käyttöpääoma on optimaalinen.

Hyödyt:
Yritys saa lisätuottoja kassavaroilleen riskittömästi ja vaarantamatta operatiivista toimintaa.
Optimoitu käyttöpääoma vapauttaa kassavaroja operatiiviseen toimintaan vähentäen lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta.


Sijoitusvarallisuuden ammattimainen hallinta

Voimme luoda organisaatiollenne sopivan sijoituspolitiikan sekä auttaa kilpailuttamaan ja valitsemaan parhaiten sopivat varainhoitajat.

Hyödyt:
Varainhoitajista riippumattoman tahon neuvonta.