Sanalla integraatio tarkoitetaan kahden tai useamman järjestelmän yhdistämistä toisiinsa. Meidän mielestämme tehokkaiden integraatioiden hyödyntäminen järjestelmien välillä on välttämätöntä modernissa raportoinnissa. Esimerkiksi kirjanpidon kuukausikatkojen yhteydessä tiedonsiirron tulee olla mahdollisimman reaaliaikaista ja automaattista, jotta pysymme aikatauluissa.


Integraatioiden ydinhyödyt:

  • Automaattisuus - manuaalisen työn poisto
  • Reaaliaikaisuus
  • Vaivattomuus
  • Tarkkuus - inhimillisten virheiden minimointi

Integraatioiden tarkoituksena on liikuttaa dataa lähdejärjestelmästä ajastetusti ja automaattisesti joko toiseen järjestelmään, tietovarastoon tai suoraan raportointikoneistoon. Raportoinnin yhteydessä suosittelemme usein integraatioiden rakentamista siten, että data siirretään välissä tietovarastoon, sillä se mahdollistaa mm. skaalautuvan raportointijärjestelmän suunnittelun ja monimutkaisempien visualisointien tekemisen. Käytännössä tällainen integraatio voisi olla myynnin, kirjanpidon ja kassajärjestelmien yhteen liittäminen, joka antaa käyttäjälle kokonaisvaltaisen kuvan taloudellisesta tilanteesta päivä-, viikko- ja kuukausitasolla. Oikein rakennettujen järjestelmäintegraatioiden avulla käyttäjän on huomattavasti helpompaa sekä tarkempaa ennustaa esimerkiksi myynnin kehitystä ja resurssitarpeita.

Raportointiratkaisuihin liittyvien integraatioiden lisäksi olemme myös toteuttaneet suoria integraatioita eri järjestelmien välille. Tästä hyvänä esimerkkinä on päivittäisten myyntien siirto PayPalista automatisoidusti kirjanpitojärjestelmä Netvisoriin. Tällaiset järjestelmäintegraatiot ovat hyvinkin käteviä, sillä se säästää esimerkiksi kirjanpitäjän työaikaa ja vapauttaa sitä muihin tehtäviin.

Rakentamamme integraatiot ovat aina erittäin korkealaatuisia ja ne suunnitellaan dynaamisiksi mahdollisten muutoksien varalta. Integraatiot toteutetaan joko ETL- tai ELT-prosessia hyödyntäen, riippuen ympäristöstä ja käytettävissä olevista teknologioista. Hyödynnämme itse moderneja pilvipalveluratkaisuja (esim. Microsoft Azurea ja Power Platform-tuoteperhettä) sekä tehokkaita ja dynaamisia ohjelmointikieliä (esim. Python & R).


Me Greenstepillä olemme tehneet korkealaatuisia integraatioita jo reilusti yli sataan järjestelmään: