Prosessilouhinta

Kaiva prosesseissasi piilevä operatiivinen tehokkuus esiin prosessilouhinnan avulla.

Kilpailun kiristyessä markkinoilla, pienetkin asiat voivat tehdä ratkaisevan eron menestyksen kannalta. Tehokkaat prosessit ja toimintamallit ovat avain kilpailukykyyn ja kustannustehokkuuteen. Yritykset, jotka pystyvät prosesseillaan päivittäin ylittämään asiakasodotukset voittavat kilpailijansa, toisaalta prosesseissa piilevät epätehokkuudet nakertavat kilpailukykyä ja aiheuttavat turhia kustannuksia.

Mitä prosessilouhinta on?

Prosesseissa tehdään joka päivä satoja pieniä päätöksiä ja valintoja, jotka ovat jokaisen tuotetun asiakaskokemuksen ja onnistumisen takana. Näiden prosessien standardointiin, tehostamiseen ja automaation avuksi on olemassa ratkaisu nimeltä prosessilouhinta.

Prosessilouhinnalla tarkoitetaan teknologiaa, joka arvioi organisaation prosessien toimivuutta systemaattisen analyysin avulla. Automatisoitu analyysi tutkii prosessit alusta loppuun ja tunnistaa niiden pullonkaulat ja muut kehityskohteet ja jopa ehdottaa korjaavia toimenpiteitä. Tämä auttaa ymmärtämään miten prosesseja voidaan kehittää ja millaisia vaikutuksia sillä on liiketoimintasi kannalta.

Prosessilouhinta paljastaa eri prosessien vaiheet automaattisesti tapahtumalokien avulla.

Prosessilouhinnan hyödyt yrityksellesi

Varmuutta monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaan

Monimutkaisten prosessien johtaminen ja kehittäminen on mahdotonta ilman faktaperusteista tarkkaa ymmärrystä prosessin todellisesta kulusta. Läpivalaisemalla monimutkaiset kokonaisuudet visuaaliseksi prosessikaavioiksi voit hallita niitä luottavaisin mielin.

Tehokkuutta prosesseihin ja operatiiviseen toimintaan

Entistä suuremman automaatioasteen hyödyntäminen vähentää manuaalisen työn määrää ja varmistaa operatiivisen toiminnan sujuvuuden. Työntekijät käyttävät vähemmän aikaa virheiden tutkimiseen ja voivat keskittyä töihinsä ilman häiriötekijöitä.

Avaimet menestykseen myös tulevaisuudessa

Prosessilouhinta lisää läpinäkyvyyttä yrityksesi toimintamalleihin. Voit ennustaa ja hallita kustannuksia aiempaa tarkemmin ja saavuttaa parempia liiketoiminnan tuloksia.

Mitä prosessilouhinta mahdollistaa käytännössä?

Prosessilouhinta vapauttaa aikaa prosessien manuaalisesta valvonnasta ja hallinnasta liiketoiminnan kasvattamiseen.

 • 100% faktoihin perustuva näkyvyys prosesseihisi
 • Tunnista tehottomat prosessit ja tee vertailua organisaation laajuisesti
 • Priorisoi kehitystehtävät helposti kiireellisyyden mukaan
 • Ymmärrä paremmin kompleksisia liiketoimintaprosesseja
 • Tunnista parhaita käytäntöjä ympäri organisaatiota ja tuo niitä käyttöön muuallekin
 • Jaa löydökset helposti koko organisaatiollesi

Prosessilouhinta vähentää prosessien analysointiin ja optimointiin käytettyjä resursseja ja aikaa, jolloin niiden kehittämiskohteet paljastuvat nopeammin ja edullisemmin.

Tyypillisimmät prosessilouhinnan käyttötapaukset

 • Prosessivariaatioiden tunnistaminen ja prosessitehokkuuden kasvattaminen
 • Älykäs automaatio - automaatioasteen kasvattaminen ja automaatiokohteiden tunnistaminen ja priorisointi
 • Prosessien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen / auditoinnit
 • KPI-mittaristot - prosessimittareiden seuranta ja juurisyiden ymmärtäminen
 • Asiakaspolkujen määrittäminen ja kehittäminen
 • IT-projektit - nykyprosessien kartoitus automaattisesti ja post-implementoinnin jälkeinen monitorointi ja uuden toimintamallin jalkauttaminen
 • Vastuullisuus - prosessioptimoinnit hiilijalanjäljen perusteella
 • Fuusiot ja yritysostot - prosessien vertailu ja eroavaisuuksien ymmärtäminen esimerkiksi yritysintegraatioiden aikana
 • Muutosjohtaminen - muutostilanteet saattavat olla hankalia ja niiden johtaminen datalla nopeuttaa muutosta ja varmistaa onnistumisen

Prosessilouhinnan aloitus Greenstepin kanssa on vaivatonta

Kun haluat parantaa organisaatiosi tehokkuutta ja parantaa yrityksen kannattavuutta, prosessilouhinta tuo sinulle paljon hyötyjä. Greenstepin kanssa prosessilouhinnan aloittaminen on selkeää, eikä vaadi sinulta tässä vaiheessa kuin yhteydenoton.

Aloitamme yhteistyön tunnistamalla yrityksesi lähtötilanteen sekä tavoitteet, joita kohti lähdemme työskentelemään. Projekti alkaa yhteisellä työpajalla, joka auttaa molempia ymmärtämään projektin lähtökohdat. Yhteisen työskentelymme tuloksena löydämme selkeät tavoitteet ja mittarit projektin onnistuneelle läpiviennille.

Kun haluat, että yrityksesi toimii tehokkaammin ja liiketoimintaprosessinne ovat sujuvia, ole meihin yhteydessä.