Greenstep (sv) - Lotta Muurinen

Lotta Muurinen

Löneräkningskonsult

Turku

+358 40 631 7525

Skolning

Tradenom

Beskrivning

Lotta har några års erfarenhet inom ekonomiförvaltning. Hon har tidigare arbetat för en bokföringsbyrå och utvecklat kundservice färdigheter via diverse försäljningsrelaterade uppgifter.

Till sin utbildning är Lotta tradenom och fritiden spenderar hon på helst sånglektioner.