Datadriven kultur och digital kompetens – hur kan det göra oss mera effektiva och få oss att arbeta smartare?

Dataohjautuva kulttuuri

Vad innebär begrepp som datadriven kultur och digital intelligens? Bra koncept bygger ofta på återkommande forskning, många försök och misstag, en hel del utbildning och lärdomar, innan de får genomslag och blir etablerade i det dagliga arbetet i form av nya arbetsmetoder och ett mera effektivt sätt att arbeta på. Och får genonmslag i kulturen inom en organisation.

Vad betyder det att vi leder vårt eget arbete eller oss själva med hjälp av data, och varför är det bra att göra det? Vad betyder digital intelligens? På ett sätt är digitala lösningar och data att betrakta som relativt färska företeelser, trots att vi har diskuterat det redan i flera decennier.

Varför kan det kännas det svårt och besvärligt att använda data i vårt arbete, även om vi har tillgång till stora mängder data och nyckeltal och indikatorer av olika slag? Har experterna verkligen tillgång till data så att de kan använda dem? Har data verkligen flyttats från chefernas bord till experter, och har de omvandlats till konkreta mål för vårt arbete, till indikatorer och verktyg som vi kan använda för utveckling?

Från digital kompetens till digital intelligens

Under de senaste åren har företagen gjort stora satsningar på det korrekta utnyttjandet av data. Trots det har utnyttjandet av data ännu inte blivit en integrerad del av den dagliga arbetskulturen och verksamheten i de flesta företag. Analys- och IT-teamen på företagen är fantastiskt skickliga och företagen har stora mängder data av olika slag men det traditionella fältet, det vill säga kulturen och införandet av nya sätt att arbeta, är ofta ett oskrivet blad.

Att leda sitt eget arbete med hjälp av data – vad betyder det? Hur ser en dataorienterad kultur ut? Under pandemin lärde vi oss att arbeta på distans, men det hör redan till det förflutna. Nu, under hybridtiden, måste vi dessutom lära oss ett antal helt nya arbetsmetoder.

Vilka arbetsmetoder? Vi skulle till exempel kunna hjälpa kunderna bättre med hjälp av data, och vi kan också utveckla ny affärsverksamhet genom att samla in tysta signaler från omvärlden och säkerställa vår innovations- och förnyelseförmåga med hjälp av dem.

När vi talar om digital kompetens är det ofta förmågan att behärska och använda olika digitala verktyg som avses, det vill säga att vi kan använda de system och virtuella arbetsplattformar som behövs i arbetet, och att vi kan agera i den digitala världen. I en digitalt intelligent, datadriven kultur är människorna inte bara förtrogna med verktygen utan också med målen för sitt arbete, både kvalitativa och kvantitativa, och kan dessutom följa upp dem. Utöver det kan de med hjälp av data även utveckla sitt eget arbete och till och med sina arbetsmetoder.

Hälsa den datadrivna kulturen välkommen

Data kan betyda att vi kan mäta till exempel kundnöjdhet, försäljning, använda arbetstimmar, besvarade meddelanden, resultat, teamets välbefinnande eller stämningen överlag. Var och en av oss har säkert sett data av dessa slag, men har vi använt dem för att leda vårt eget arbete? Ändrat på våra arbetsmetoder eller vårt samarbete med teamet?

Ett exempel: det vore bra för många att analysera de data som Viva Insights i Outlook producerar om användarens e-postbeteende och att slopa arbetsmetoder som slukar mycket tid. Enkelt tillgängliga och praktiska data som gör vardagen lättare, bara de används rätt.

”De verktyg som vi använder producerar ofta information som vi skulle kunna ha nytta av. Men det dagliga stöket och våra ingrodda vanor förhindrar oss ofta från att introducera nya sätt att arbeta.”

En digitalt intelligent, datadriven kultur handlar om att vi identifierar all information som är nödvändig i vårt arbete, vet var vi kan få tag i den och reflekterar över våra personliga arbetsmetoder med hjälp av den. Vi gör ändringar för att göra vårt jobb smartare, spara tid eller hjälpa andra.

En dataorienterad och digitalt intelligent kultur kräver också att vi behandlar information med ett kritiskt öga och kan göra tolkningar och fatta beslut utifrån den. Vi måste använda vår expertis om vår egen bransch när vi behandlar data och funderar på slutsatser. Förmågan att analysera, resonera och överväga flera perspektiv är en förutsättning för att data inte ska leda oss, utan att vi ska leda vårt eget arbete med hjälp av data.

Det är lättare sagt än gjort, men data och analys är inte endast ett jobb för företagets IT-avdelning utan något som angår oss alla. Data produceras som stöd för vårt arbete och därför är det är dags att ta göra det mycket omtalade digitala språnget nu. Och med det menas inte att vi ska lära oss använda nya verktyg.

Vad betyder digital intelligens för dig, och har ni en datadriven kultur i er organisation?