Kassaflödeshantering

Säkerställ att företaget har tillräckligt med rörelsekapital med vår kassaflödeshantering

Kassaflödeshantering avser övervakningen av tillgängliga medel för ett företag: hur situationen ser ut nu och hur den kommer utvecklas under en viss tidsperiod. Kassaflödesanalys görs för att säkerställa att företaget har tillräckligt med rörelsekapital för att förbereda sig inför svårare tider och för att undvika att pengarna tar slut.

Kort- eller långfristiga kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalyser kan vara både kort- och långfristiga, beroende på företagets behov. Kortfristiga prognoser beräknar utgifter och intäkter på en daglig basis. Med denna information till hands kan företaget sedan förhandla betalningsplaner med leverantörer, för att säkerställa att pengarna inte tar slut.

Långfristiga prognoser bygger på olika antaganden och uppskattningar, som baserar sig på tidigare data samt diskussioner som förts med företaget.


Kontaka oss så hjälper vi er med kassaflödesanalys!