Verksamhets- modellering

Vi hjälper dig med verksamhetsmodellering

Verksamhetsmodellering och konceptualisering kan fokusera antingen på analysering och förbättring av den nuvarande situationen eller kartläggning och konceptualisering av nya affärsmodeller.

Vid modellering av den nuvarande situationen analyseras verksamhetens affärslogik, lönsamhet, operativa beredskap, finansiella situation, förutsättningar för tillväxt samt risker. Beroende på kundens behov och situation, kan fokus läggas på vissa specifika delområden.

Vid kartläggning av nya affärsmodeller analyseras företagens beredskap till den nya verksamheten samt hurdant behov det finns till finansiering. Verksamheten utvecklas till ett koncept och affärslogiken definieras. På basen av detta kan en 5-års verksamhetsplan skapas. Vi kan hjälpa till med att fastställa de operativa processerna och lönsamhetsmåtten, samt stödja företagen vid upprättande av nya affärsmodellerna, vid ansökning av finansiering och med den operativa ledningen.

Fördelar med verksamhetsmodellering:

  • Företaget får en utförlig beskrivning av deras nuvarande situation, de får en bättre förståelse av lönsamheten och förutsättningarna för tillväxt samt information om finansieringens tillräcklighet.
  • Företaget får ett strategiskt partnerskap med specialister i affärsutveckling, ekonomisk förvaltning och finansiering.

Ta kontakt så diskuterar vi närmare hur vi kan hjälpa er genom verksamhetsmodellering