Interim Controller/CFO

En interim (tillfällig) controller/CFO kan anställas då företagets egna CFO eller controller är tillfälligt borta. Oftast behövs interim-tjänsten då en arbetstagare slutar. I detta fall kan Greenstep erbjuda en tillfällig controller. Det kan ta en längre tid att hitta en ny arbetstagare, men då detta sker hjälper vår tillfälliga controller till att introducera den nya anställda till sina arbetsuppgifter.

Till controller-tjänsten hör arbete, såsom utveckling av finansiella modeller, prognoser, budgetering samt rapportering av finansiella uppgifter till ledningen, styrelsen och andra intressenter. Förutom detta hjälper vi även till med olika ad-hoc projekt, såsom söka efter finansiering av staten eller privata investerare. Dessa projekt sker oftast i samarbete med kunden.

Ekonomichefen ansvarar för företagets ekonomiförvaltning i önskad utsträckning, fungerar som företagsledningens partner och stöder företagets verksamhet och strategiska ledning ur en ekonomisk synvinkel. Denne ger även regelbundet analyser och rapporter över företagets finansiella ställning, deltar i fastställandet av de finansiella målen och fungerar som ledningens rådgivare inom finansiella frågor samt kan även enligt överenskommelse ansvara för andra traditionella ekonomichefstjänster, exempelvis processutveckling och finansiering.

Den största fördelen med interim controller/CFO-tjänsten är att kunden får rapporter, utifrån vilka de kan fatta beslut som leder till bättre lönsamhet. Med andra ord, får kunden en god uppfattning om sin egna ekonomiska situation samt information vilka åtgärder som måste tas för att leda verksamheten mot tillväxt.