E-fakturera

E-fakturering

E-fakturering för företag

E-fakturor (elektroniska fakturor) avlägsnar komplexiteten i betalningsprocessen av kundfordringar och leverantörsskulder. De kan också förbättra kundrelationer pga. de avsevärda fördelarna för båda parterna.

Nästan alla fakturor som kommer till eller skickas från Greenstep är e-fakturor. Vi är alltså väldigt bekanta med ämnet och vi vill gärna hjälpa ert företag att ta i bruk e-fakturering.

Varför e-fakturering?

E-fakturering sparar både tid och pengar för er och era kunder. Istället för att printa ut och skicka räkningen per post, kan ni med e-fakturering skicka räkningen elektroniskt. På detta sätt behöver mottagaren inte heller fylla i kontonummer, referensnummer eller betalningssumman i betalningssystemet. I somliga fall kan mottagaren t.o.m. automatisera bokföringen av fakturorna.

När e-fakturering används kommer mottagaren också att få räkningen (nästan) genast, vilket betyder att mottagaren troligtvis betalar räkningen snabbare, vilket i sin tur leder till ett bättre kassaflöde.

Vilken information behövs för att skicka e-fakturor?

För att kunna skicka en e-faktura till ett annat företag behövs mottagarens e-fakturerings adress. Den adressen kan vara i IBAN format, företagets bankkontonummer eller deras Electronic Data Interchange kod (EDI). EDI-koden är 0037 + företagets ID utan bindestreck.

För att skicka e-fakturan behövs en nätbank eller en specifik e-faktureringsoperatör t.ex. Maventa.

Hur skickas en e-faktura?

Först måste en mottagare tilläggas och därefter skall mottagarens e-fakturerings adress anges. Det här behöver man bara göra en gång per mottagare. E-fakturan kan sedan bli skickad genom kundfodringssektionen i nätbanken/e-faktureringsoperatören. Om man använder sig av ett online bokföringsprogram, t.ex. Netvisor, så behöver man inte heller ha skilda kontrakt med bankerna, eftersom bokföringsprogrammet tar hand om det.

Ni kommer också att bli informerade om mottagaren fått e-fakturan eller inte. Den vanligaste orsaken till att e-fakturor inte anländer till mottagaren är felaktig information. Rätta då till den felaktiga information och skicka sedan fakturan på nytt!


Vi hjälper dig ta i bruk e-fakturering!