Elektronisk löneräkning

De elektroniska systemen är oftast mer kostnadseffektiva

Vi rekommenderar att använda elektroniska löneräkningssystem, för att försnabba löneräkningen. Du förser våra löneräknare med information om hurudana löner som skall räknas. Löneräknaren är ansvarig för att räkna ut löneomkostnaderna, att betala lönerna samt se till att de bokförs korrekt. Arbetstagarna får också sina lönespecifikationer elektroniskt.

Upprepade händelser, som att räkna ut fasta löner, kommer att automatiseras. Dock kontrollerar vi varje lön för att försäkra oss att lönen är rätt räknad.

Elektroniska löneräkningssystem är väldigt säkra och använder sig av samma säkerhetsåtgärder som nätbanker. Detta betyder att ingen kan få tag på arbetstagarnas löneinformation.

Hur du kommer igång med elektronisk löneräkning

  1. kontakta oss och försäkra att dina behov uppfylls med den elektroniska löneräkningen,
  2. kom överens om överföring av material,
  3. vi förser dej med detaljerade beskrivningar och instruktioner, samt hjälper dej genom processen,
  4. när alla inställningarna är klara, kan vi börja dra nytta av automatisering av upprepade händelser,
  5. informera dina arbetstagare om det nya systemet. Du kan också ge dem våra kontaktuppgifter så att de kan kommunicera med oss direkt om det uppstår problem.

Elektronisk löneräkning - Pris

Information om pris kan du få genom att be om en offert.