LD Services Greenstep desktop hero v3

Praktiska lärdomar för alla ledare och chefer - både den nya och den mer erfarna.

Är du nyfiken på hur man kan tänka kring AI och ledarskap som ledare? Eller något annat? Vill ni skapa ett gemensamt ledningskoncept i er organisation? Vi skräddarsyr program för ledare där ni har möjlighet att forma ledarskapsarbetet i er organisation så att det tillgodoser riktiga behov och människor. Funderar du på skillnaderna mellan att vara en chef och att vara en ledare? Slå en pling.


Ta kontakt

En bra ledare är av stort värde för organisationen - de engagerar också människorna runt omkring sig i organisationen och dess målsättningar.

Det finns alltid olika förväntningar på hur en chef, teamledare eller annan typ av ledare bör prestera. Det ligger därför i både ledarens eget och hela organisationens intresse att ha gemensamma principer och målsättningar för ledarskapsarbetet. Det är här som vår utbildning för ledarskapsutveckling kommer in i bilden.

Paivi Heli high5

Greenstep Academy erbjuder bland annat följande utbildningar åt ledare:

 • Harmonisera ledarskapet i en global organisation
 • Coachande ledarskap
 • Hållbart ledarskap
 • Ledarskapet och AI
 • Ny i ledarrollen

Vi skräddarsyr alla våra utbildningar utifrån era behov.

Låt oss planera en utbildningshelhet som passar er! Kontakta oss

Ledarskap & AI

Det sägs att AI inte kommer att ersätta människan. Det sägs också att människor som kan samarbeta och dra nytta av AI kommer att ersätta människor som inte kan samarbeta och dra nytta av AI.

Hur tanker du att du kan nyttja AI i ditt arbete och för dina medarbetare? Internt i processer och i hur ni jobbar med era tjänster, produkter eller med era kunder? Som vi alla vet att AI är en kraftfull teknik som chefer kan använda för att effektivisera sitt eget arbete och lära sina medarbetare att dra nytta av tekniken och frigöra tid och resurser för att fokusera på mer strategiska initiativ. Genom att lära medarbetare hur man använder AI-baserade verktyg kan vi hjälpa dem att förbättra sin egen produktivitet och prestationer. Är du nyfiken på och vill lära mer hur du kan använda AI i ditt ledarskap och hur du kan få dina medarbetare att bli nyfikna och vilja lära sig mer om AI? Kontakta oss så får du veta mer om våra interaktiva utbildningar i just detta.

Sagt om våra ledarskapsutbildningar

Jag har fått många förfrågningar om samarbetet kommer att fortsätta i framtiden. När jag har pratat med personalen har jag fått höra att ledarskapscoachingen har gett dem mycket inspiration för deras dagliga arbete som ledare och chef

Toni Hautakoski


Walki

Greenstep Academy gav oss exakt vad vi var ute efter - och lite extra därtill! Vi har varit riktigt nöjda med coachingen och vårt samarbete

Sanna Rantala


Vasa Elektriska

Stärkande, fantastisk, inspirerande, användbar, tankeväckande, intressant, gav idéer för att starta samtal på arbetsplatsen, varmhjärtad.

Deltagare i utbildningen för ledarskapsutveckling

Coachingprogram för ledare

Målen med coachingen är att:

 • Hitta en egen ledarskapsstil och utvecklas som teamledare/chef
 • Lära sig att fungera som en närvarande och stöttande ledare
 • Utveckla deltagarnas problemlösningsförmåga i chefsrollen
 • Förstå arbetsgivarens och arbetstagarens plikter och ansvar
 • Utveckla det egna teamets verksamhet som en del av arbetsgemenskapen
 • Utvecklas inom kunskapsledarskap
 • Skapa interaktion, sammanhållning och kollegialt stöd mellan team och ledare
 • Bygga upp en ledarskaps- och chefskultur och gemensamma spelregler i kundorganisationen

Vi gör en SDI-analys (Strength Deployment Inventory) åt alla deltagare och som slutresultat av coachingen kan vi skapa en introduktionsguide för chefspersonal för att införliva de önskade ledarskapsmetoderna i organisationen.

Katri Paula Paivi talking

Varför lönar det sig att utbilda ledare inom organisationen?

Dagens ledare förväntas agera på ett sätt som värdesätter och stödjer teammedlemmarna. En bra ledare kan också främja välbefinnande, motivation, entusiasm och engagemang hos personalen och förstår att det är genom dessa som de bästa resultaten uppnås.

Tillsammans kan vi ge era ledare nya byggstenar för ännu starkare kompetens.

Vill du veta mer om våra utbildningar? Boka ett möte