Grupp Bild

Hållbarhet i praktiken

På Greenstep är hållbarhetsarbetet inte bara tomma ord, vilket går att konstatera på basen av de konkreta åtgärder vi gör. Greenstep har samarbetat med flera olika aktörer, av vilka största delen har varit icke-vinstdrivande organistationer som arbetar för det gemensamma bästa. Vi har anställt en egen Sustainability Officer, vars uppgift är att ansvara för utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Trots anställningen av en Sustainability Officer är hållbarhetsarbetet inget nytt fenomen på Greenstep, utan det är något vi även tidigare gjort - till exempel genom 100 välgörenhetskampanjer under Finlands 100-årsjubileumsår. Efter denna kampanj var det naturligt att forsätta utvecklingen av ett organiserat hållbarhetsarbete.

Som konstaterat utgörs vårt företagsansvar av tre delar: miljö-, socialt och ekonomiskt/administrativt ansvar. Här följer några konkreta åtgärder för de olika delarna.

Miljöansvar

Vi har gjort nära samarbeten med bland annat Baltic Sea Action Group, för att stöda Östersjö-arbetet. Vår senaste större donation gick till projektet Carbon Action, som fokuserar på kolinlagring i jordbruksmarken. Under Carbon Action-utbildningarna informerar experter jordbrukare om de bästa odlingsmetoderna för kolinlagring i jordbruksmark, samt om jordens förmåga till kolbildning. Med hjälp av vår donation ordnades just bl.a. ett utbildningstilllfälle, där man kunde informera ett flertal jordbrukare om kolodling. Baltic Sea Action Group har även hållit informationstillfällen med temat miljöansvar åt hela vår organisation, bland annat ett om fördelarna med vegetarisk kost.

Vi rekommenderar våra anställda att resa kollektivt i stället för att ta bil. Under de traditionsenliga och viktiga Greenstep-resorna har vi de senaste åren även valt att använda oss av endast land- och båttrafik, för att undvika de utsläpp som flygtrafiken orsakar. Under Greensteps familjeresa till Riga hösten 2018 städade vi även Jurmalas stränder tillsammans med den lättländska organisationen VIF (Vides izglītības fonds (Environmental Education Foundation)). Resultatet av detta samarbete var tiotals sopsäckar fyllda med skräp - och en renare strand.

Beaktandet av miljöansvar har redan länge varit viktigt även vid inköp och anskaffningar. Ett bra exempel på detta är samarbetet med den inhemska företaget Globe Hope: våra anställdas datorväskor tillverkades bland annat av mässmattor samt återvunna Greenstep t-skjortor.

Förutom detta har vi i stor skala fokuserat på att utveckla återvinningsstationer på våra kontor. Under 2020 är hållbart resande ett av våra fokusområden. När det gäller miljöansvar, och även andra ansvarsområden, är information till och utbildning av personalen viktigt. Vi har bland annat ordnat ett webbinarium om hälso- och miljöfördelarna med vegetarisk kost, samt en utbildning i återvinning.

Socialt ansvar

Till äran av Finlands jubileumsår 2017 lovade vi som en finländsk, växande arbetsgivare att skänka 1000€ till välgörenhet för varje ny medarbetare ända upp till 100 nya, som anställdes efter 1.1.2017. Av den slutliga summan på 100 000 euro donerades största delen åt organisationer som verkar inom det sociala området; bland annat Hope ry, SOS-barnby samt VAU ry. Hope ry hjälpte oss att främja utbildning i Finland genom att investera i skoltillbehör åt elever. Organisationen använde även vår donation till att göra inbetalningar åt Suomalainen kirjakauppa till förmån för mindre bemedlade familjer med barn i skolåldern. Vi har även själva varit med vid Hopes stationer och sorterat olika typer av välgörenetsdonationer, samt medverkat i Hopes julklappsinsamling i flera år.

Familj och en fungerande vardag är centrala faktorer i de flesta människors liv och vi stöder olika familjesituationer på flera olika sätt. Vi har t.ex. donerat pengar till fantastiska SOS Barnby och deras verksamhet med stödfamiljer, och med hjälp av vår donation har man också kunnat utbilda nya stödfamiljer. Vi sköter om familjer även genom att erbjuda våra anställda flexibla lösningar när det kommer till jobb, för att kombinationen av jobb och familj inte ska lida på grund av företaget.

VAU ry stöder finländsk handikappidrott på flera sätt. Greenstep valde att stöda deras verksamhet genom att donera pengar till verksamheten för idrottsfadderskap, och vi har också deltagit i grentestning ordnad av VAU. Förutom detta har vinnarna av vår arbetshälsokampanj, dvs. de som genom sin resa till och från arbetsplatsen samlat in flest cyklade kilometrar eller flest antal steg, fått donera sin vinstpott till valfri välgörenhet. Förutom de tidigare nämnda organisationerna har vinstsumman bland annat gått till att stöda Icehearts ry, Naisten Pankki och Gubbe Oy. På Greenstep förverkligas hållbarheten även genom talkokrafter: de anställda har till exempel fått donera oanvända vinterjackor till hemlösa, som vi samlat in som en del av Partioaitas insamling.

På en samhällelig nivå visar vi vårt sociala ansvar genom att fungera som en ansvarsfull arbetsgivare. Vi anser att diversitet och mångfald är en tillgång, med vilka vi i framtiden kan växa och bli en ännu mer betydelsefull aktör. Tillväxt är viktigt för oss, men det bör ske ansvarsfullt.


Ekonomiskt/administrativt ansvar

Greenstep vill för sin egen del stöda Finlands ekonomiska tillväxt. År 2017 hade vi som mål att stöda 100 finländska organisationer eller företag genom att dela vår kunskap och expertis för att möjliggöra tillväxt. Välgörenhetskampanjerna var en del av Finlands 100-årsjubileumsår.

Bland kampanjerna fanns till exempel ett samarbetsprojekt med Haaga-Helias yrkeshögskola, vårt Uleåborgs-kontors Margits mentorskap samt storskaligt stödande av tillväxtföretag genom bland annat KasvuOpen och inom Uleåborgs ekonomiska område.

Genom vår verksamhet strävar vi efter att utveckla våra intressenters verksamhet på ett sätt där de ekonomiska följderna är positiva. Vi kräver ansvar av våra intressenter, och deltar till exempel inte i aggressiv skatteplanering.


Vi vill även i framtiden aktivt vara med och göra gott. Om du har tankar eller frågor kring Greensteps hållbarhetsarbete och dess utveckling, vänligen kontakta Taru Laukkanen (Head of HR and Culture). Vi tror på att den minsta lilla idén kan leda till stora framsteg.