Hållbarhetsutbildningar

Hållbarhetsutbildning gör det möjligt för personalen att delta i utvecklingen av hållbarhetsarbetet

Med hjälp av Sustainability Training Path kartlägger vi kundens nuvarande kompetensnivå, hjälper till att identifiera kompetensbrister och bygger ett skräddarsytt hållbarhetsutbildningsprogram för att hjälpa dem att lyckas.

En inkluderande inlärningsväg ger en tydlig bild av ansvar, mål och etiska principer ur kundens affärsperspektiv. Under utbildningen skapas färdig data som hjälper till att fastställa hållbarhetsmål och åtgärder. Samtidigt får kunden en uppfattning om hur hållbarhet som ämne uppfattas i organisationen: verkar ämnet redan bekant, avlägset eller utmanande att integrera i det dagliga arbetet?

För att uppnå målen med hållbarhetsarbetet är det viktigt att förstå nivån på färdigheter och kunskap, för att kunna utveckla kommunikation och ledarskap på rätt sätt.

Hållbarhetsutbildningens innehåll:

Planering

 • Kartläggning av nuläget för ansvar och kompetens
 • Definition av inlärningsmål
 • Skräddarsydd utbildningsplan för kunden

Genomförande

 • Bekanta sig med etiska principer alltså Code of Conduct eller uppförandekod, eller utvecklande av dessa tillsammans med de anställda
 • Definiera mål och åtgärder för hållbarhetsarbetet
 • Uppgifter, filmer och exempel för att uppmuntra medarbetarna att reflektera över hållbarhetsfrågor utifrån sitt eget arbetsperspektiv

Uppföljning och utvärdering

 • Samla in och analysera feedback
 • Utvärdera hur utbildningsmålen har uppnåtts och fastställ uppföljningsuppgifter
 • Utbildningen kommer att generera data som stöd för utveckling och rapportering av hållbarhetsarbete, som kan sammanställas i t.ex. en hållbarhetsrapport

Fördelarna med hållbarhetsutbildningen:

 • Medarbetarnas tankar och idéer om hållbarhet beaktas på ett genuint sätt i utvecklingsprocessen.
 • Hållbarhet och dess mål blir tydligare för personalen.
 • Hållbarhetsarbetet blir en synlig del av organisationen och trovärdigt i intressenternas ögon.
 • Uppgifterna från utbildningen hjälper kunden att kommunicera och hantera hållbarhet på ett sätt som är lämpligt för deras personal.

Är du intresserad av en hållbarhetsutbildning?

Boka ett möte!