Personalförmåner på Greenstep

Distansarbete

Vi arbetar flexibelt och utnyttjar de möjligheter som distansarbete ger.

Evenemang

Vi ordnar gemensamma fester och har evenemang som redan blivit traditioner.

Kunniga kollegor

Vi arbetar i team, hjälper varandra och delar dagligen kunskap med varandra.

Kontor

Våra kontor är moderna och trivsamma och är belägna vid goda trafikförbindelser.

Flexibilitet

Hos oss är det möjligt att anpassa arbetstiden enligt den egna livssituationen.

Motion

Vi deltar i olika motionsevenemang och stöder också motion i vardagen.

Bra arbetsredskap

Vi använder moderna arbetsredskap och system.

Utbildning

Utbildningar och kontinuerlig utveckling är en obligatorisk fördel hos oss!

Snacks

Det är viktigt med energi!

Intressanta kundprojekt

Över 1000 olika, intressanta kunder.

Modern arbetshälsovård

Vi vill förebyggande ta hand om våra anställdas hälsa och välmående.