Företagsvärdering

Vi kan företagsvärdering

Med företagsvärdering menas uträkning av företags värde vid t.ex. en försäljningssituation eller vid emission av nya aktier. Greenstep hjälper till med företagsvärderingen med att ge en utomstående syn på vad företaget i verkligheten är värt. Greenstep upprättar först en finansiell modell, följt av en bedömning av riskerna. Med denna information kan sedan företagsvärderingen utföras.


Kontakta oss ifall du är intresserad av en företagsvärdering!