Programmet Data-driven Culture

Framgång kräver bättre förståelse och användning av data på alla nivåer i organisationen. Kom och öka era datakunskaper!

I organisationers vardag skapas data i så gott som allt arbete. Hur kan data utnyttjas till stöd för affärsverksamheten? Programmet Data-driven Culture är er organisations utvecklingsresa, som startar er kunskapsbaserade ledningspraxis!

Programmet Data-driven Culture är avsett för företag som vill utveckla sin vardag och konkurrenskraft genom att utnyttja data på riktigt.

Vad handlar programmet Data-driven Culture om?

Detta program, som kombinerar rådgivning och utbildning, startar en kunskapsbaserad ledningspraxis i er organisation. Syftet med programmet är att definiera en modell och struktur för kunskapsbaserad ledning även i din organisation.

Fördelar med programmet

 • Du tar din digitala strategi till nästa praktiska nivå
 • Du skapar förutsättningar för ett digitalt smart arbetssätt i din organisation ​
 • Du skapar en analys av den aktuella datamognaden i din organisation
 • Du sätter upp konkreta mål för utvecklingen av datautnyttjandet
 • Du skapar förutsättningar för en kulturförändring i din organisation mot digitalt smarta arbetssätt

Målet med programmet

 • Stödja genomförandet av företagets digitala strategi och hjälpa personalen att utnyttja den digitala strategin i det egna arbetet, beslutsfattandet och utvecklingen.
 • Öka deltagarnas förståelse för datadrivet ledarskap och datadrivna mognadsmodeller, samt organisationskulturens utveckling och framtida kompetens.
 • Ge deltagaren verktyg för att bedöma det egna företagets datamognad och dess förmåga att utveckla företagets verksamhetssätt och kultur från en datamognadsnivå till en annan.
 • Skapa förutsättningar för kulturförändring mot en digitalt smart organisation.
 • Erbjuda företaget en möjlighet att bilda en kamratgrupp där lärande och utveckling tillsammans kan förverkliga en datadriven verksamhetskultur och utveckla framtida färdigheter.
 • I utbildningsprogrammet genomförs en utvecklingsuppgift med vars hjälp man analyserar den egna organisationens datamognadsgrad och utvecklar betydelsen av data som en del av arbetskulturen.
För att lyckas krävs att framtidens kompetens och digitala strategi omsätts i praktiken – organisationskulturen måste stödja denna förändring.

Genomförande av programmet

Paketet består av rådgivning och utbildning, som skräddarsys för varje organisation. Detta inkluderar:

 • Utvalda utbildningsmoduler
 • Förhandsuppgifter ​
 • Allt material ​
 • SDI-analys (analys av självkännedom och styrka)
 • En gemensam arbetsplattform ​
 • Mentorskap för utvecklingsarbetet under programmet

Programmets framskridande

 • Kartläggning av nuvarande datahantering
 • Definiera mål för datadriven ledning
 • Datautvinning och identifiering av ansvariga parter
 • Genomförande av programmet Data-driven Culture
 • Utbilda och engagera personalen genom övningar

Målgrupp

Programmet passar företag av alla storlekar, som vill omsätta sin digitala strategi i praktiken. Genomförandet är företagsspecifikt och målen skräddarsys efter dina behov.

Som deltagare i utbildningsprogrammet kan ni välja exempelvis sakkunniga, chefer eller någon annan grupp i i er strategi. Det viktigaste är att deltagarna har makt att förändra inom organisationen.

Dessa personer kommer att vägleda er mot en datadriven kultur