Data- ja integraatioratkaisut

Luo organisaatiollesi yksi, yhteinen totuus automatisoimalla datan keruu, analysointi ja raportointi.

Dataa on nykyisin runsaasti tarjolla, mutta jotta siitä saadaan hyöty irti, sen pitää olla myös saatavilla ja hyödynnettävissä. Avullamme saat ratkaistua haastavimmatkin dataan liittyvät tarpeesi, liittyivät ne sitten raportointiin, analysointiin, tietovarastojen toteuttamiseen ym.

Dataratkaisut

Suurten datamäärien hallinta ja hyödyntäminen edellyttää siihen soveltuvaa ratkaisua. Suunnittelemamme tietomalli toimii siten, että monestakin eri lähteestä tarvittavan aineiston hallinta on helppoa ja tieto on sujuvasti hyödynnettävissä esimerkiksi raportoinnissa ja tehtävien automaatiossa. Kun perusta on kunnossa, saadaan runsaasta tietomäärästä paras hyöty irti: mahdollistetaan tiedolla johtaminen, automatisoidaan tietoon perustuvia prosesseja, voidaan toteuttaa kontrolleja yms.

Integraatiot

Tieto on tavalla tai toisella saatava tietovarastoon, jolloin erilaisten integraatio- ja automaatioratkaisujen rooli korostuu olennaisesti. Tieto voi olla saatavilla rajapintojen kautta, jolloin integraatio on tehokas tapa käsitellä sitä. Se voi olla ihmiskäyttäjän toimenpiteiden takana, jolloin taas sen käsittelyä helpottava applikaatio tai RPA-ratkaisu voi tulla kyseeseen. Greenstepin asiantuntijat tutustuvat tarpeeseenne ja toteuttavat kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisimman ratkaisun.

Raportointiautomaatio

Kun käytössä on oikeanlaiset tekniset ratkaisut, kerätty tieto saadaan hyödynnettäväksi silloin, kun sitä tarvitaan. Olennaista on myös se, että dataa voidaan tuottaa ja kerätä automaattisesti: tarvittava tieto voi olla mm. eri prosesseihin liittyviä tapahtumia tai lukumääriä.

Prosessien automatisointi mahdollistaa usein tiedon reaaliaikaisen raportoinnin – oli kyse sitten integraatioilla, RPA:lla tai erillisillä sovelluksilla prosessoidusta datasta. Automaatioita suunniteltaessa huomioimme erityisesti mahdollisuuden kerätä relevanttia tietoa suorituskyvystä tai olennaisista tapahtumista. Tiedon tuottaminen automaattisesti keventää organisaation työtaakkaa vähentäen ad hoc -selvityksiä, epätietoisuutta ja ehkä hitaitakin tiedon tuottamiseksi tarvittavia prosesseja.

Tunnistatko prosesseissasi kehitystarpeita?

Ota yhteyttä, niin päästään alkuun!