Greenstep - Tomi Holmberg

Tomi Holmberg

Senior Manager, NetSuite Sales and Implementations

+358 50 345 4712

Kuvaus

Tomilla on kokemusta myynnin systematisoinnista, prosessien ja toimintamallien luonnista toimiessaan myynnin tukiorganisaation vetäjänä. Tomilla on kokemusta myös tuotekehityksen puolelta sekä tuoteomistajana ja tuotepäällikkönä toimimisesta että projektipäällikön roolista asiakasprojektien vetämisessä. Tomi on myös Certified Scrum Product Owner, joten ketterät menetelmät ja Lean-ajattelu on tuttua. Teknisen myynnin parissa Tomi viihtyi yli kolme vuotta.

Yksi mielenkiintoisimmista projekteista Tomin uralla oli NetSuiten lead-to-cash-prosessin käyttöönotto. Käyttöönoton loppuvaiheessa hän vastasi koko järjestelmästä, johon kuului myynti, taloushallinto, HR ja Issue Management. 

”Kokemus oli opettavainen, haastava ja kiinnostava, koska NetSuiten kaltaisen järjestelmän onnistunut käyttöönotto ja käyttäminen vaatii koko yrityksen liiketoiminnan huomioimista, tuntemista ja kehittämistä. Todellisen hyödyn saa vain, kun uskaltaa tarkastella nykytilaa kriittisesti ja tehdä tarvittavia muutoksia.”

Tomi on ollut käyttöönotossa mukana myös asiakkaana, joten hänelle on kehittynyt monipuolinen kuva käyttöönoton mahdollisista haasteista ja sudenkuopista. Tällä hetkellä Tomin suurin mielenkiinnon kohde on yrityksen liiketoimintaprosessien ja NetSuiten yhdistäminen konkreettisiksi, koko organisaation toimintaan vaikuttaviksi hyödyiksi.

NetSuiten aihealueista Tomin vahvin osaaminen on CRM/Sales Force Automation (Lead-to-Order), projektihallinta ja toimittaminen (Project to Delivery), raportointi, kustomointi ja datamigraatiot.

Toimipiste GS Espoo
Keilaranta 5,
02150 Espoo
+358 50 486 1619

Greenstepin toimipisteet

  • +358 50 486 1619
  • +358 40 709 2975
  • +358 40 511 6095
  • +358 40 140 7604
  • +358 50 444 0717
  • +358 40 355 6629
  • +358 40 660 9288