Arvonmääritys

Arvonmäärityslaskelma

Yritykselle tehtävällä arvonmäärityksellä tarkoitetaan yritykselle laskettavaa arvoa esimerkiksi myyntitilanteessa, tai kun liikkeelle lasketaan uusia osakkeita. Greenstep auttaa yrityksen arvonmäärityksessä antamalla ulkopuolisen näkemyksen siitä, minkä arvoinen yritys on. Greenstep laatii ensin talousmallinnuksen, jonka jälkeen arvioidaan riskit. Tämän perusteella tehdään arvonmäärityslaskelma.


Lue lisää: