Kapitalfondernas back office-tjänster

Förvaltningen av och beräkningen i placeringsfonder och värdepappersföretag kräver specialkompetens. De olika rapporteringsbehoven kan exempelvis vara mycket omfattande och detaljerade. Greenstep har mycket erfarenhet av dylik rapportering och vi kan hjälpa ditt företag!

Greensteps back office erbjuder experthjälp för bl.a. följande back office-uppgifter hos kapitalfonder:

  • Fondens betalningstrafik (kapitalfordringar och returer)
  • Fondbokföring med specialexpertis
  • Avtalsenlig placerarrapporteringsprocess, läs mer
  • Myndighetsrapporter (AIFM, SIRA, FATCA, CRS), läs mer
  • Placerares ad hoc-förfrågningar och övriga stödfunktioner med anknytning till förvaltningen av fonden enligt kundens behov.

Vi hjälper dig gärna att förvalta din fond. Ta kontakt om du blev intresserad: minna.riihimaki@greenstep.fi