Greenstep tilitoimisto 28

Här kommer datadriven ledning

Programmet Data-driven Culture startar en datadriven ledningspraxis i er organisation. Syftet med programmet är att definiera en modell för förändring av kulturen i er organisation.

Ta kontakt

Framgångsrik affärsverksamhet kräver bättre förståelse och användning av data på alla nivåer i organisationen.

Fördelar med programmet Data-driven Culture:

  • Du kartl√§gger nul√§get i ert f√∂retag och definierar framtiden
  • Du tar din digitala strategi till n√§sta praktiska niv√•
  • Du skapar f√∂ruts√§ttningar f√∂r ett digitalt smart arbetss√§tt i din organisation ‚Äč
  • Du skapar en analys av den aktuella datamognaden i din organisation
  • Du s√§tter upp konkreta m√•l f√∂r utvecklingen av datautnyttjandet
  • Du skapar beredskap f√∂r en kulturf√∂r√§ndring i din organisation mot digitalt smarta arbetss√§tt

Från strategi till digital intelligens

Ett program för dem som vill utveckla sin vardag och konkurrenskraft genom att utnyttja data på riktigt.

‚≠ź M√•let med programmet

Genomförande av den digitala strategin

Stödja genomförandet av företagets digitala strategi och hjälpa personalen att utnyttja den digitala strategin i det egna arbetet, beslutsfattandet och utvecklingen.

Kompetensutveckling

√Ėka deltagarnas f√∂rst√•else f√∂r datadrivet ledarskap och datadrivna mognadsmodeller, samt organisationskulturens utveckling och framtida kompetens.

√Ėka datamognaden

Ge deltagaren verktyg för att bedöma det egna företagets datamognad och dess förmåga att utveckla företagets verksamhetssätt och kultur från en datamognadsnivå till en annan.

Kulturförändring

Skapa förutsättningar för kulturförändring mot en digitalt smart organisation.

Utvecklingsuppgift

I programmet genomförs en utvecklingsuppgift med vars hjälp man analyserar den egna organisationens datamognadsgrad och utvecklar betydelsen av data som en del av arbetskulturen.

Kartläggning av verksamhetens nuläge och förutsättningar för framtida utveckling

Bygger kompetenser för organisationens databaserade ledningsmodell, som stöder dataarkitekturen, dataflödet och datahanteringen.

Greenstep Futurice Stilli9 w600

Datakompetens blir en konkurrensfördel

Programmet bygger p√• att analysera och utveckla f√∂retagets nuvarande datamognad. ‚ÄčGreensteps experter f√∂ljer med p√• en samarbetsresa med den deltagande individen och/eller teamet och ger praktiskt baserat professionellt st√∂d f√∂r att utveckla en datadriven kultur.

Som ett resultat av programmet kommer deltagarna att få en unik, direkt genomförbar modell för att förbättra den egna datamognaden.

ūüďě Vi svarar p√• dina fr√•gor om programmet