Löneräkningskonsult

På Greenstep är löneräkningskonsultens arbete väldigt konsultativt. Man jobbar med intressanta kundföretag och förutom att man sköter löneräkningen samt gör behövliga myndighetsrapporteringar och -ansökningar jobbar man med rådgivning och vägledning i olika lönerelaterade ärenden som berörs av t.ex. kollektivavtal och semesterlagen. Löneräkningskonsulten samarbetar tätt med både kunden, bokföraren och HR-experter. På Greenstep är löneräkningsexperten med från början vid införandet av nya kundrelationer och sitter med på introduktionsmötet för att som expert kartlägga kundens behov.


Vår löneräkningsexpert Hanna berättar att man på Greenstep är nära kunden. Man har direkt kontakt med kunden och det skapar ömsesidigt förtroende och bekantskap. "Väldigt ofta träffar man kunden i början av samarbetet och vid behov även oftare”, berättar hon. På Greenstep är löneräknarens arbete kundansvarigt och kundarbete görs även över geografiska gränser. Att man eventuellt jobbar på olika ställen runtom i Finland har ingen stor betydelse i en elektronisk, pappersfri miljö. En positiv utmaning i arbetet är även kundernas internationalisering och de olika situationer som ur löneräkningssynvinkel uppkommer av att jobba utomlands.

Sammantaget är arbetet och kunderna väldigt varierande. Kundernas behov beaktas individuellt redan vid kontraktsskedet; det finns inte två helt likadana företag och tjänsten utformas enligt kundens behov. Kundföretagen är olika stora, verkar inom olika branscher och befinner sig i olika stadier av livscykeln. Detta ger en rad olika utmaningar och frågor att besvara, vilket bland annat kräver att konsulten har bred kännedom om olika kollektivavtal. Detta passar bra åt Hanna, och hon anser att det här om något är värdefullt för utvecklingen av den egna kunnandet. När kundrelationerna är flera, är arbetet väldigt annorlunda jämfört med att fungera som ett företags egna löneräknare. Förutom att arbetet är mångsidigt, njuter Hanna även av att det är fartfyllt:

”Det bästa med löneräkningskonsultens arbete är mångsidigheten, det snabba tempot och siffrorna!”


Ett annat plus är också de professionella kollegorna och intressanta kunderna - i ett mångsidigt jobb är inlärningskurvan brant! Bland fördelarna med att jobba på Greenstep lyfter Hanna, förutom de tidigare nämnda, även upp den goda gemenskapen. "Stödet och hejaropen från kollegorna - att genint bry sig, det är grejen", säger hon. Även de möjligheter att studera, jobba självständigt som en del av ett team samt möjlighet att jobba på distans håller motivationen högt. Hanna tillägger ännu: "Vi är effektiva och tillsammans bär vi ansvaret för att kunna glädja kunden!"