Webinaaritallenne: Henkilöstöjohtamisen ja viestinnän tärkeys yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelytilanteissa tulisi entistä enemmän keskittyä myös HR-asioihin ja siihen, millaisia organisaatiokulttuureita ollaan ”yhdistämässä” ja miten muutos viestitään organisaatioille, niin että onnistumisen avaimet ovat kädessä koko muutosmatkan ajan. Kun omistajat allekirjoittavat kauppakirjan, he usein huokaisevat helpotuksesta, asia on vihdoin ”paketissa”. Mutta, henkilöstö ei vielä tiedä asiasta mitään (ehkä muutamaa avainhenkilöä lukuun ottamatta), ja kuulee siitä pian vasta ensimmäisen kerran. Tällöin alkaa muutosmatka, johon varaudutaan turhan usein turhan kevyesti. Tai suunnitelluissa muutoksissa ei onnistuta.


Webinaaritallenteessa käsitellään mm. seuraavia HR:n ja viestinnän asioita:

  • Yritysjärjestelyn suunnittelu, DD ja muutosjohtamiseen valmistautuminen
  • Kauppakirjaan vaikuttavat myös HR-asiat
  • Palkanlaskenta, työehtosopimukset ja muut lakisääteiset HR-asiat
  • Henkilöstöviestinnän keinot, kuten yhteiset kanavat (onko niitä?), Q&A-käytännöt, esihenkilötyö
  • Palkitseminen ja tavoiteasetanta
  • HR-käytännöt – yhdessä vai erikseen?