RPA – Robotic Process Automation - Ohjelmistorobotit

Vähennä virheitä ja säästä kustannuksissa robotiikan avulla.

Usein työtehtävien automaatio ei vaadi suurensuurta järjestelmäprojektia tai muutosta toimintatapoihin. RPA on kätevä ja suoraviivainen tapa automatisoida monipuolisia prosesseja tai niiden työläitä osia. RPA:ta hyödynnetään monissa tehtävissä kuten tietojen viemisessä järjestelmiin, raporttien luomiseen ja sääntöpohjaiseen tiedon prosessointiin esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmissä.

Tänä päivänä robotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) ei ole rajoittunut pelkästään taloushallinnon prosessien automatisointiin, vaan yrityksen kaikki toiminnot henkilöstöhallinnosta tuotantoon voivat hyötyä RPA:n tuomista hyödyistä. Näin myös työntekijöille jää enemmän aikaa tehdä mielekkäitä työtehtäviä ja keskittyä asiakkaan palveluun täydellä teholla.

RPA:lla saatuja hyötyjä ovat mm:

  • Tehokkuus: RPA voi suorittaa tehtäviä nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen, mikä johtaa tehokkaampaan työnkulkuun
  • Kustannussäästöt: RPA voi säästää sekä IT- että henkilöstökuluja
  • Virheiden vähentäminen: RPA vähentää inhimillisiä virheitä, joka johtaa parempaan tiedon ja työn laatuun
  • Skaalautuvuus: RPA skaalautuu toiminnan tai työkuorman mukaan
  • Parannettu työntekijäkokemus: työntekijöiden aikaa vapautuu manuaalisista tehtävistä, jolloin he voivat keskittyä monimutkaisempiin ja enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin
  • Joustavuus: robotti voi toimia 24h, mikä mahdollistaa joustavamman työskentelyn.

Tunnistatko prosesseissasi kehitystarpeita?

Ota yhteyttä, niin päästään alkuun!