Csrd aki 2 CSRD kampanja HERO3

CFO- ja vastuullisuus-asiantuntijat apunasi CSRD-raportoinnissa

Ota yhteyttä →

Greenstepin tiimissä yhdistyvät kokeneet talousraportoinnin ja vastuullisuuden asiantuntijat


EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eli kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuusuudestaan osana vuosikertomustaan. Vuodesta 2024 eteenpäin CSRD velvoittaa kaikkia suuria pörssiyhtiöitä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti.

Tämän jälkeen direktiivi etenee vaiheittain. Vuonna 2025 raportointivelvollisuus laajenee kaikkiin yrityksiin, jotka täyttävät kaksi kolmesta kriteeristä:

EU:n direktiivissä määritetyt rajat, jotka vaihtelevat kansallisen implementoinnin mukaan:

 • Yli 250 työntekijää
 • Yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai
 • Yli 25 miljoonan euron tase

Suomen kansallisessa lainsäädännön implementoinnissa sovelletut rajat:

 • Yli 250 työntekijää
 • Yli 40 miljoonan euron liikevaihto tai
 • Yli 20 miljoonan euron tase

  Greenstepin vastuullisuuspalveluiden ja CFO palveluiden yhteinen tiimi auttaa sinua selvittämään uuden kestävyysraportointidirektiivin vaatimukset ja tarvittavat toimet.

  Greenstep tunnetaan asiakkaiden kokonaisvaltaisena kumppanina

  Meiltä saat kaikki tarvittavat palvelut yrityksesi tueksi saman katon alta.

  Csrd aki 2

  Greenstepin ainutlaatuinen palvelukokonaisuus yhdistää talousraportoinnin ja ESG-raportoinnin ammattilaiset samaan tiimiin.

  CSRD-raportoinnissa huomioitavaa

  Sustainability png

  Kestävyys osana toimintakertomusta

  Vuosikertomuksessa yritys antaa tietoja vastuullisuustoimistaan ja edistymisestään kuluneen vuoden aikana. Se voi sisältää tietoja energiankäytöstä, jätteiden vähentämisestä, työntekijöiden sitoutumisesta ja osallistumisesta yhteisöön. Tavoitteena on osoittaa yrityksen sitoutuminen kestävään kehitykseen ja tavoitteidensa saavuttamiseen.

  Sustainability png

  Kaksinkertainen olennaisuus

  Kaksinkertaisella olennaisuudella tarkoitetaan, että yritysten on oltava tietoisia vaikutuksistaan ympäristöön ja yhteiskuntaan ja samanaikaisesti ymmärrettävä itse kohtaamansa ulkoiset ympäristö- ja sosiaaliset muutokset ja niistä aiheutuvat taloudelliset kestävyysvaikutukset, mukaan lukien ilmastoriskit.

  Sustainability png

  Rajoitettu varmennus

  CSRD-raportoinnin yhteydessä yhtiöiltä edellytetään, että ulkoinen tilintarkastaja antaa kestävyysraportille rajoitetun varmennuksen, eli antaa varmuuden yrityksen kestävyysraportissa esitetyistä tiedoista.

  Sustainability png

  Konsernitasoinen CSRD-raportointi

  CSRD:n yhteydessä konserniin kuuluvilta yrityksiltä voidaan vaatia konsolidoitua raportointia, mikä tarkoittaa, että kaikkien konserniin kuuluvien yritysten kestävyystiedot yhdistetään yhdeksi raportiksi. Konsernitason raportointi voi antaa kattavamman kuvan konsernin kestävyystuloksesta, koska se mahdollistaa kattavamman kuvan konsernin ESG-riskistä ja -mahdollisuuksista.

  Sustainability png

  ESRS-standardit

  ESRS-standardeilla tarkoitetaan CSRD:n teknisiä standardeja, jotka ovat erityisvaatimuksia ja ohjeita, joita yritysten on noudatettava laatiessaan ja toimittaessaan kestävyysraporttejaan. Näiden standardien tarkoituksena on varmistaa, että raporteissa esitetyt tiedot ovat johdonmukaisia, vertailukelpoisia ja luotettavia.

  Sustainability png

  Digitaalinen raportointi

  Digitaalisella raportoinnilla tarkoitetaan digitaalitekniikan käyttöä kestävän kehityksen tietojen laatimisessa, julkaisemisessa ja levittämisessä koneluettavaan muotoon. CSRD:n yhteydessä digitaalinen raportointi on pakollista kaikille yrityksille, jotka kuuluvat direktiivin vaikutuspiiriin.

  Odotamme yhteydenottoasi!