LD Services Greenstep desktop hero v3

Valmennuskumppanuus, joka antaa esihenkilöillesi työvälineitä arjen työhön.

Haluatteko muodostaa organisaatioonne jaetun johtamiskäsityksen? Esihenkilöiden valmennusohjelma on oiva mahdollisuus muovata organisaationne esihenkilötyö todellisia tarpeita ja ihmisiä palvelevaksi.


Ota yhteyttä

Osaavan esihenkilön arvo organisaatiolle on suuri – hän sitouttaa myös ihmiset ympärillään organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Esihenkilön, tiiminvetäjän tai muun johtajan toimintaan kohdistuu aina odotuksia, monilta tahoilta. Onkin sekä esihenkilön että koko organisaation etu, että esihenkilötyön käytännöt ja tavoitteet ovat yhteiset. Tässä laadukas esihenkilökoulutus astuu kuvioon.

Paivi Heli high5

Tarjoamme mm. seuraavia esihenkilökoulutuksia:

 • Valmentava johtaminen
 • Esihenkilön työkalupakki
 • Uusi esihenkilö -koulutus
 • Esihenkilökoulutus verkossa
 • Asiantuntijasta esihenkilöksi
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Esihenkilön valmennusohjelma
 • Kiireisen työyhteisön johtaminen
 • Esihenkilötyön haastavat tilanteet

Räätälöimme koulutukset aina asiakkaan tilanteen mukaan, joten voit muodostaa lopullisen koulutuskokonaisuuden yhdistelemällä eri osa-alueita haluamallasi tavalla.

Suunnitellaan teille sopiva koulutus! Ota yhteyttä

Esihenkilökoulutuksistamme sanottua

Olen saanut paljon pyyntöjä ja varmisteluja, että jatkuuhan koulutukset myös tulevaisuudessa. Esihenkilöiden kanssa keskustellessani olen saanut viestiä, että koulutuksista on saatu paljon eväitä omaan tekemiseen ja arjen esihenkilötyöhön.

Toni Hautakoski


Walki

Saimme Greenstep Academyltä juuri sellaisen paketin, jonka halusimmekin, ja vähän vielä ekstraa siihen päälle! Olemme olleet oikein tyytyväisiä valmennukseen ja yhteistyöhömme.

Sanna Rantala


Vaasan Sähkö

Voimaa antava, mahtava, innostava, hyödyllinen, ajatuksia herättävä, kiinnostava, antoi uusia ideoita keskustelujen aloittamiseen työpaikalla, uuteen johdatteleva, lämminhenkinen.

Esihenkilökoulutuksen osallistuja

Esihenkilöiden valmennusohjelma

Valmennuksen tavoitteena on:

 • Löytää oma johtamistyyli ja kehittyä esihenkilönä
 • Oppia toimimaan osallistavana ja kannustavana esihenkilönä
 • Kehittää osallistujien ongelmanratkaisutaitoja esihenkilön roolissa
 • Ymmärtää työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja vastuut
 • Kehittää oman tiimin toimintaa osana työyhteisöä
 • Kehittyä osaamisen johtamisessa
 • Rakentaa tiimien ja esihenkilöiden välistä vuorovaikutusta, keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja kollegiaalista tukea
 • Rakentaa asiakasorganisaation johtamis- ja esihenkilökulttuuria sekä yhteisiä pelisääntöjä

Osallistujille tehdään SDI-analyysi (Strength Deployment Inventory) ja valmennuksen lopputulemana voidaan tuottaa esihenkilöiden perehdytysopas, jonka avulla juurrutetaan halutut johtamisen tavat organisaatioon.

Katri Paula Paivi talking

Merkityksellisiä oppeja kaikille johtajille, uudesta esihenkilöstä konkariin.

Tämän päivän johtaja toimii ohjattaviaan arvostaen ja tukien, palvelevan johtamisen ajatuksista ammentaen. Hyvä esihenkilö osaa toiminnallaan edistää johdettavien hyvinvointia, motivaatiota, työn imua ja sitoutuneisuutta. Hän ymmärtää, että niiden kautta syntyvät parhaat tulokset.

Annetaan yhdessä esihenkilöillenne uusia rakennuspalikoita entistä vahvempaan osaamiseen.

Haluatko tietää koulutuksista lisää? Varaa tapaaminen