Greenstep - Anne Orthaber

Anne Orthaber

Järjestelmä- ja käyttöönottokonsultti, NetSuite

+358 50 591 8877

Kuvaus

Anne on työskennellyt pitkään taloushallinnon parissa, mutta työvuosien lisääntyessä kiinnostus erityisesti järjestelmien mahdollisuuksia kohtaan heräsi. Anne päätyikin usein pääkäyttäjäksi moniin taloushallinnon ohjelmistoihin, sillä työyhteisöissä huomattiin hänen aloitteellinen ”kädet saveen”-asenteensa ja halu kehittää toimintaa järjestelmien tuen avulla.

Varsinkin taloushallinnon ohjelmistojen hallinnointi ja jatkuva kehittäminen on vaikuttanut mielenkiintoisemmalta kuin niiden arkinen käyttö, jolloin kehittämistä on tehty muiden kiireiden ja työtehtävien lomassa.

”Tärkeää on ajatella ongelmien vaikutuksia laajemmalla skaalalla, jotta mahdollisimman moni hyötyy parannuksista ja tekemisiin käytetty aika vähenee. Oman käyttökokemuksen pohjalta on helpompi ennakoida tulevia haasteita ja vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä järjestelmän hyödyntämiseen. Taloushallinnon ohjelmistojen käyttöönotossa perusymmärrys kirjanpidosta auttaa merkittävästi, mutta ratkaisevaa on yrityksen toimintatapojen ja prosessien ymmärtäminen, kun kehitetään liiketoiminta-alustaa.”

Vaikka Anne on tottunut itsenäiseen työskentelyyn, on joukossa hänen mielestään voimaa:

”Käyttöönoton kannalta on tärkeää, että yhteistyötä tehdään heti alusta alkaen sekä tiimin sisällä että asiakkaan kanssa. Yhdessä laajemmalla osaamispohjalla kertaalleen mietitty ratkaisu on aina asiakkaalle parempi, kuin yksittäisten asiantuntijoiden erillisten tuotosten summa. Tarvittaessa sparrataan yhdessä ja hyödynnetään toisen osaamista. Mahdollisista haasteista pitää pystyä puhumaan, ja ne selvitetään yhdessä. Myös asiakasprojekteissa viestinnän tulee olla avointa ja proaktiivista, jotta kaikki tietävät, missä mennään.”

Kansainvälistä kokemusta Annelle on karttunut globaalista käyttöönotosta suomalaisessa konsernissa, jossa tytäryhtiöitä oli mm. Aasiassa ja Euroopassa. Lisäksi Anne on työskennellyt viisi vuotta Itävallassa taloushallinnon kv-tiimissä.

Toimipiste GS Espoo
Keilaranta 5,
02150 Espoo
+358 50 486 1619

Greenstepin toimipisteet

  • +358 50 486 1619
  • +358 40 709 2975
  • +358 40 511 6095
  • +358 40 140 7604
  • +358 50 444 0717
  • +358 40 355 6629
  • +358 40 660 9288