Greenstep 2021 24 web

Mistä KYC-tietopyynnössä on kyse?

Termit asiakkaan tunteminen ja tunne asiakkaasi (KYC, Know Your Customer) tarkoittavat samaa asiaa. Niiden kummankin tavoitteena on oppia tuntemaan asiakkaat, ja ehkäistä rikollista toimintaa, esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Meidän tulee Greenstepillä ymmärtää jokaisen asiakkaan liiketoiminta, jotta pystymme tunnistamaan mahdolliset poikkeavat liiketoimet ja väärinkäytökset. Lisäksi meidän pitää tietää ketä yrityksen tosiasialliset edunsaajat ovat ja tietää, onko yrityksen tosiasiallisissa edunsaajissa, hallituksessa tai toimivassa johdossa poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Usein kysytyt kysymykset

 • Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?
  Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  * omistaa yli 25 % yrityksen osakkeista suoraan taikka välillisesti toisen yrityksen kautta;
  * käyttää yli 25 % osuutta yrityksen äänivallasta suoraan taikka välillisesti toisen yrityksen kautta; tai
  * käyttää yrityksessä tai yhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen ym. mukaan).

  Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai edellä mainitut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen tai yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Yhdistysten tai säätiöiden tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistys- / säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen/hallintoneuvoston jäseniä. Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.
 • Kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)?
  Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on luonnollinen henkilö, joka on toiminut viimeisen vuoden eli 12 kuukauden aikana julkisessa tehtävässä Suomessa tai vastaavassa tehtävässä ulkomailla:

  * valtion päämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, valtiosihteerinä
  * parlamentin jäsenenä
  * poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä (hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen)
  * ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
  * korkeimman oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen ja sotilasasioissa sotilasjäsenen tehtävät
  * korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen, ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtävät työtuomioistuimen presidentin,
  * työtuomioistuinneuvoksen ja asiantuntijajäsenen tehtävät vakuutusoikeuden ylituomarin,
  * vakuutusoikeustuomarin, ylilääkärin, muun lääkärijäsenen ja asiantuntijajäsenen tehtävät
  * asessorin tehtävät työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa.
  * ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen em. henkilön varajäsenen tehtävät
  * tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
  * keskuspankin johtokunnan jäsenenä
  * suurlähettiläänä, edustuston päällikkönä tai asiainhoitajana
  * puolustusvoimain komentajana, pääesikunnan päällikkönä, kenraalin ja amiraalin tehtävässä
  * valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai varajäsenenä
  * kansainvälisen yhteisön pääsihteerinä, puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä tai em. henkilön varajäsenenä
 • Kuka saa tunnistautua?
  Henkilö, jolla on yrityksessä laillinen edustusoikeus ts. nimenkirjoitusoikeudet.
 • Mitä tarkoittaa vahva tunnistautuminen?
  Pankkitunnuksin tai passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen mukaan tehty henkilön tunnistaminen.
 • Kuka saa vastata tietopyyntöihin?
  Henkilö, jolla on perusteellinen tuntemus yrityksestä. Henkilöllä ei tarvitse olla nimenkirjoitusoikeutta.
 • Sain tietopyynnön koskien konkurssipesää. Mitä minun pitää tehdä?
  Konkurssipesällä ei ole tosiasiallisia edunsaajia. Kirjaa tietopyynnön taustakysymyksissä liiketoiminnan kuvaukseen, että ”edustajana toimii asianajaja N.N. lakitoimistosta yy Oy. Ei tosiasiallista liiketoimintaa eikä edunsaajia.”
 • Sain tietopyynnön, mutta en ole oikea henkilö ottamaan asiaan kantaa
  Voit välittää tietopyynnön eteenpäin organisaatiosi sisällä ihmiselle, joka pystyy vastaamaan tietopyyntöön.
 • En ymmärrä mitä minun pitäisi tehdä
  Voit ottaa yhteyttä osoitteeseen kyc@greenstep.fi. Autamme mielellämme tietopyynnön täyttämisessä.