Ill back you2 greenstep

Netvisor-raportointi kuntoon BI Bookin avulla

BI Book herättää kirjanpitojärjestelmäsi datan henkiin, minkä avulla pystyt tekemään yhä parempia päätöksiä yrityksesi johtamisessa. Helppokäyttöinen ohjelma helpottaa aidosti arkeasi näinä haastavina aikoina. BI Book on kehitetty Greenstepin ja Renancen yhteistyönä, jotta kaikki yritykset voisivat paremmin ennustaa ja analysoida mm. tulosta, tasetta sekä kassavirtalaskelmaa.


Miksi ottaa BI Book käyttöön?

 • Saat laajan näkymän yrityksen liiketoiminnan tulokseen haluamallasi aikajaksolla - ymmärrät paremmin sitä, mitkä liiketoiminnan osa-alueet tuovat tuloja ja aiheuttavat menoja.
 • Ymmärrät paremmin mikä on vaikuttanut liiketoiminnan kehitykseen ja millä lailla? Laittamalla hiiren tietyn tilin päälle, voit nähdä tilin kehityksen valitsemasi ajanjakson aikana (esim. matkakulut ovat nousseet 150% viime vuoden aikana).
 • Pystyt tarkastelemaan liikevaihdon, tuloksen ja marginaalien kehitystä haluamallasi aikajänteellä. BI Bookissa liikevaihtoa ja tulosta on mahdollista tarkastella myös rullaavana tai kumulatiivisena, mikä mahdollistaa liikevaihdon luotettavan vertailun myös vahvojen kausivaihteluiden keskellä.
 • Pystyt vertailemaan liikevaihtoa ja kannattavuutta eri aikajaksojen suhteen. Huomaat kuukausittaiset poikkeukset taloudessasi helposti (esim. liikevaihdon äkillinen lasku) ja löydät niiden syyt porautumalla jopa yksittäiseen asiakkuuteen (esim. sopimuksen purku) tai tositteelle (luottotappiot) asti.
 • Pystyt vertailemaan liikevaihtoa ja kannattavuutta organisaatioisi dimensioiden (esim. tuotelinjat, kaupungit) suhteen. Sinulle selviää helposti se, mikä tuote myy parhaiten tai mikä osasto toimii kannattavimmin? Jos jokin osa yrityksestä on kannattamaton, saat nopeasti selville mistä tämä johtuu.
 • Voit yhdistää edellä esitetyt ajanjaksot ja dimensiot. BI Bookin avulla selvität vaivattomasti miten tietyn osaston kannattavuus on kehittynyt viimeisien kuukausien tai vuosien aikana.
 • Voit tarkastella yksittäistä asiakkuutta niin tarkasti kuin haluat. Saat kattavan kuvan yrityksesi isoimmista/tärkeimmistä asiakkaista ja pystyt sukeltamaan siihen, mitä heille myydään. BI Book onkin äärimmäisen tärkeä työkalu asiakkuuden hallintaan: näet samassa näkymässä myytävien tuotteiden/palveluiden määrän, tyypit, kehityksen ja kannattavuuden.
 • Ymmärrät paremmin ostovelkojen kokonaisuutta ja sitä, mihin toimijoihin ostovelat kohdistuvat? Voidaan esimerkiksi huomata, että ostovelat erääntyvät historian perusteella huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä toimittajan X kanssa. Saat mahdollisuuden vertailla tavaran-/palveluntoimittajia, joka on avain parantaa yrityksesi rahavirtoja vähentämällä sidottua pääomaa.
 • Pystyt arviomaan sitä, mitkä asiakkaat tulevat todennäköisesti maksamaan laskunsa myöhässä, ja minkä asiakassuhteiden hoitamiseen tulee keskittyä enemmän.
 • Saat aina ajantasaisen ja helposti lähestyttävän näkymän yrityksen varallisuudesta. BI Book tekee taseen tarkastelun helpommin lähestyttävämmäksi, minkä avulla voit reagoida muuttuneeseen taloustilanteeseen juuri oikeaan aikaan.
 • Voit tarkastella tasetta kuukausittain: kuinka paljon liiketoiminta sitoo kuukausitasolla rahaa ja mihin se kohdistuu? Paljonko myyntisaamisia oli viime kuussa verrattuna vuoden takaiseen? Onko ostovelkojen suunta alaspäin niinkuin on sovittu? Miten oman ja vieraan pääoman suhde kehittyy eri aikajäntein?
 • Pystyt rakentamaan skenaarioita siitä, miten yrityksesi talous kestää, jos liikevaihdossa, henkilöstökuluissa tai ostoveloissa tulee muutoksia. Näin voit tehdä paremmin perusteltuja ratkaisuja yrityksesi toiminnan suunnittelussa.


Huom! Kaikki BI Bookin avulla luodut raportit ovat käyttäjiensä muokattavissa, jos niin halutaan. BI Bookiin voidaan lisätä halutessanne lisätä helposti myös muuta yrityksenne dataa.


BI Bookin käyttöönotto Netvisorissa on vaivatonta - käy klikkaamassa ohjelma päälle Netvisor Storesta ja me hoidamme loput. Ohjeet tuotteen aktivointiin löydät sivun reunassa olevasta bannerista. Ilmaisjakson jälkeen voitte päättää jatkatteko palvelun käyttöä. Olemme teihin hyvissä ajoin yhteydessä ilmaisjakson loppupuolella.


Esimerkki tuloslaskelmanäkymästä:


Esimerkki tasenäkymästä:
Jos sinulla on kysyttävää liittyen BI Bookiin, ota yhteyttä osoitteseen bi@greenstep.fi