Greenstep - palveluseteli

Arvonmääritys

Palvelusetelin arvo 5000€ sis. 5 henkilötyöpäivää (lisätyöt erilliskustannuksella)

Arvonmääritystä tehdessään Greenstepin asiantuntija perehtyy ensin yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan ja muodostaa sen perusteella arvionsa yrityksen tulevaisuudennäkymistä. Arvonmääritys tapahtuu rinnakkaisilla menetelmillä: laskemalla tulevien vuosien kassavirtojen nykyarvo sekä hyödyntämällä arvonmäärityksen tyypillisiä liikevaihto-, liikevoitto-, ym. -kertoimia. Tietyissä tapauksissa huomioidaan myös strategisen arvon merkitys.

Palvelun tyypillisiä käyttökohteita ovat:

• Uusien osakkeiden liikkeelle laskeminen

• Osakekauppa

• Lunastustilanne

• Nykyarvon määrittäminen kannustinjärjestelmää luotaessa

Taloushallinnon kehittämispalvelu –Talousstrategista suunnittelua liiketoimintasi tueksi!

Palvelusetelin arvo 5000€ sis. 5 henkilötyöpäivää (lisätyöt erilliskustannuksella)

Liiketoiminnan mallintaminen strategian konkretisoimiseksi

Toimivia suunnitteluprosesseja tarvitaan niin liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa kuin strategisessa suunnittelussaja uusien liiketoimintojen / -toimintamallien analysoinnissa. Liiketoiminnan mallintamisessa on kyse juuri tästä. Yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja ansaintalogiikoista luodaan malli, jotta ymmärretään, miten yritys tuottaa lisäarvoa omistajilleen ja asiakkailleen. Kannattavan liiketoiminnan ajureiden, ansaintalogiikoiden, käyttöpääoma-ja muiden rahoitustarpeiden analysointi sekä riskien tunnistaminen muodostavat pohjan liiketoimintaa tukeville taloussuunnitteluprosesseille ja tarvittavien mittareiden valinnalle. Sanonta ”sitä saat mitä mittaat” pitää paikkansa –ensiarvioisen tärkeää on mitata oikeita asioita. Greenstepin asiantuntijat auttavat mallintamaan yrityksesi liiketoiminnan taloudelliset ajurit ja räätälöivät juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa tukevat taloussuunnitteluprosessit!