Walki loi kansainväliselle organisaatiolleen yhteiset johtamismallit Greenstep Academyn avulla

DSC09902

Vastuullisten pakkaus- ja eristysmateriaalien valmistukseen keskittyvä Walki on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa hurjasti viimeisten vuosien aikana. Nykyisin yli 700 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä ja 1700 henkilöä työllistävä yritys on tuplannut niin liikevaihtonsa kuin henkilöstömääränsä viidessä vuodessa.

Kasvun vuosiin mahtuu mm. seitsemän yritysostoa ja erilaisten (yritys)kulttuurien yhdistäminen toimivaksi, koko organisaation kattavaksi kulttuuriksi, on vaatinut vahvaa muutosjohtamisosaamista niin sisäisesti, kuin toimivien kumppanuuksien avulla.

Walki haluaa jättää jälkipolville elinvoimaisen elinympäristön

Walkin liiketoiminta keskittyy ympäristöystävällisten pakkaus- ja eristysmateriaalien valmistukseen niin kuluttajille, kuin teollisuudenkin käyttöön. Walkin HR-toiminnoista vastaava Toni Hautakoski kertoo, että yrityksen toiminta on vahvasti arvopohjaista.

– Haluamme tehdä liiketoimintaa ympäristöystävällisesti. Kaikki valmistamamme tuotteet ovat kierrätettäviä tai maatuvia, jotta emme jättäisi tuleville sukupolville ylimääräistä riesaa. Käytämme myös kierrätysmateriaalia omassa tuotannossamme sen verran, mitä eri säädökset tällä hetkellä mahdollistavat.

Walki - Toni Hautakoski

Walki on tehnyt strategisen valinnan katsoa vahvasti tulevaisuuteen.

– Pakkausteollisuus kehittyy kovaa vauhtia kohti kestävämpiä ratkaisuita. EU ajaa asiaa eteenpäin direktiiveillä, esimerkkinä meitä kaikkia koskettanut muovisten pillien kieltäminen. Tulevaisuus kuuluu kierrätetyille ja kierrätettävissä oleville sekä muille ympäristöystävällisille tuotteille.

Tavoitteena luoda kansainväliselle organisaatiolle yhtenäinen johtamisen kulttuuri

Walkin kasvattaessa liiketoimintansa kokoa ja henkilöstönsä määrää sekä laajentuessa uusiin maihin, yrityksessä huomattiin, että esihenkilötyöskentelystä ja suorituksen johtamisesta puuttui yksi, yhtenäinen toimintamalli. Yrityksen johto ja HR alkoivat pohtimaan, miten he pystyvät tukemaan kansainvälistä esihenkilöverkostoaan heidän arjen työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Walkin esihenkilöt, joita on pitkälti toistasataa, ovat eri vaiheissa omia esimiespolkujaan. Osa esihenkilöistä on vasta aloittaneita, kun taas toisilla saattaa olla esihenkilökokemusta jo kymmenien vuosien ajalta. Yrityksessä ei ollut aiemmin järjestetty systemaattista esihenkilökoulutusta, vaan koulutukset olivat tapahtuneet paikallisesti, eri näkökulmista ja lähtökohdista lähestyen. Johtamisen käytännöt ja henkilöstön kokemukset vaihtelivat sen mukaan, missä päin maailmaa oltiin.

– Meillä puuttui yhtenäinen kieli ja lähestymistapa arkipäivän johtamiseen. Yritysostot toivat aina pienen palasen omaa kulttuuria ja toimintapoja mukaan arkeen, joten meillä oli hajanainen pohja, josta lähteä rakentamaan yhtenäistä johtamiskulttuuria koko organisaatiolle.

Kuinka varmistaa tasainen laatu jokaisessa maassa?

Hautakoski ja muu yrityksen johtoryhmä alkoi miettimään, mitä he haluavat nähdä Walkin ihmisten ja suorituksen johtamisessa ja määrittivät yritykselle omat johtamisen periaatteet. Näiden jalkauttamiseen alettiin etsimään kumppania, joka voisi kouluttaa yrityksen esihenkilöt jokaisessa maassa heidän omalla kielellään.

– Sopivan kumppanin löytäminen ei ollut aivan yksinkertaista. Osa tuotantopohjaisen organisaatiomme esihenkilöistä ei pystynyt osallistumaan koulutukseen englanniksi, joten tarvitsimme kumppanin, joka voi hoitaa koulutuksen ihmisten omalla äidinkielellään.

Osa potentiaalisista kumppaneista tarjoutui kouluttamaan Walkille oman sisäisen koulutustiimin, jotka olisivat hoitaneet koulutukset itse, mutta yrityksessä todettiin, ettei se ole paras vaihtoehto.

– Meillä oli selkeä tavoite saada yhtenäinen viesti kaikkien eri maiden esihenkilöillemme, joten halusimme, että valitsemamme kumppani pystyy hoitamaan koulutuksen jokaisessa maassa. Tämä pienentäisi riskiä siitä, että koulutusryhmien välillä viesti etääntyisi liikaa toisistaan paikallisen kulttuurin värittämänä.

Lopulta koulutuskumppaniksi valikoitui Greenstep.

Greenstepin ymmärrys Walkin arjesta vakuutti

Walki ja Greenstep lähtivät suunnittelemaan kansainvälistä koulutuskokonaisuutta yhdessä.

– Yhteistyö Greenstepin kanssa oli oikein sujuvaa alusta asti. Tuntui, että Greenstepin kulttuuri, arvopohja ja toimintatavat olivat hyvä match meidän tapaamme tehdä asioita ja toimia.

Samankaltaiset arvot ja toimintatavat eivät kuitenkaan ole tae onnistuneelle yhteistyölle, vaan aito ja toimiva kumppanuus vaatii myös syvempää sielujen sympatiaa.

– Koulutuksia suunnitellessa oli erittäin tärkeää, että koulutuksen sisältö oikeasti istuu koulutettavien arkeen, eikä se ole liian kaukana heidän päivittäisestä todellisuudestaan. Greenstep ymmärsi heti hyvin meidän arkeamme, tarpeita, kieltä ja puhetapaa ja sitä, mikä on meille organisaationa tärkeää. Tämä oli hyvä lähtökohta onnistumiselle.

Koulutukset auttavat varmistamaan, että johtaminen pysyy nykyajan vaatimusten mukaisena

Koulutukset suunniteltiin 11 eri ryhmälle Suomeen, Belgiaan, Ranskaan, Saksaan, Puolaan, Espanjaan sekä Englantiin ja niihin on osallistunut jo yli 130 Walkin esihenkilöä. Koulutukset aloitettiin pilottiryhmällä, jonka kokemusten ja kommenttien mukaan viimeisteltiin koulutuksen lopullinen sisältö.

– Halusimme koulutuksista osallistavia ja käytännönläheisiä. Koulutukset suunniteltiin siten, että jokainen saa niistä hyötyä omaan työhönsä, ja on samalla tukemassa yhteistä oppimiskokemusta omien kokemusten ja näkökulmien kautta. Koulutukset toimivat niin esihenkilöuransa alussa oleville kuin pidemmän kokemuksen omaaville esihenkilöille.

Toni Hautakoski oli tyytyväinen esihenkilökoulutuksen tuloksiin.

Toni Hautakoski on ollut tyytyväinen koulutuskokonaisuuteen ja sanoo, että palaute on ollut positiivista myös läpi organisaation.

– Olen saanut paljon pyyntöjä ja varmisteluja, että jatkuuhan koulutukset myös tulevaisuudessa. Esihenkilöiden kanssa keskustellessani olen saanut viestiä, että koulutuksista on saatu paljon eväitä omaan tekemiseen ja arjen esihenkilötyöhön.

Hautakosken mukaan yhteistyö Greenstepin kanssa on ollut antoisaa.

– Voin suositella Greenstepiä esimiestyön kehittämisessä oikein mielelläni. Yhteistyömme onnistumisen takeina on ollut avoimuus - olemme pystyneet keskittymään meidän tarpeisiimme ja miten niihin vastataan sekä kehittämään koulutuksia avoimesti palautteen perusteella. Greenstepin laaja kansainvälinen verkosto on ollut erittäin arvokas onnistumisemme kannalta.

Walkin ja Greenstepin esihenkilökoulutukset ja erilaiset workshopit jatkuvat myös tulevaisuudessa yrityksen eri toimintamaissa ja toimipisteissä. Hautakoski näkee, että esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminenon jatkuva prosessi, joka ei koskaan pääty.

– Kukaan ei ole koskaan valmis johtajana, vaan aina on varaa kehittyä. Ajat muuttuvat ja omaa toimintaa pitää pystyä muuttamaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Jos ei muuten, niin tästä pitää huolen viimeistään uudet työelämään astuvat sukupolvet, joilla on omanlaisensa ajatukset ja odotukset omaa esihenkilöään ja johtamista kohtaan.