Bättre beslut med hjälp av realtidsrapportering – BI Book

Tomi matala

Business Intelligence (BI) möjliggör enkel och smidig realtidsrapportering. Med hjälp av aktuell information kan ni fatta bättre beslut som stödjer utvecklingen av er affärsverksamhet. I denna artikeln berättar vi hur ni kan effektivisera rapporteringen med hjälp av det Power BI-baserade BI Book-verktyget.

Varje månad går det många värdefulla arbetstimmar åt att sammanställa olika ekonomirapporter. Med hjälp av Business Intelligence (BI) kunde denna tid användas till annat, värdeskapande arbete. BI Book är ett rapporteringsverktyg byggt på Microsoft Power BI, som ger dig tillgång till ditt företags ekonomirapportering och nyckeltal i realtid. Många är vana med att man först skriver ut en rapport från ett system och sedan manuellt för över data från rapporten till Excel. Det här tar mycket tid och det är lätt hänt att det går en vecka innan arbetet är klart.

En av de största fördelarna med BI Book i jämförelse med traditionell Excel-rapportering är att det är så enkelt att uppdatera informationen. Power BI-modellerna som körs i bakgrunden av BI Book samt data som integreras från företagets andra system uppdateras automatiskt varje natt. Detta säkerställer aktuella siffror samtidigt som det sparar användarnas tid. En direkt systemintegration hämtar automatiskt de senaste uppgifterna från olika system och uppdaterar datat i rapporterna. Därmed minskar också de mänskliga fel som lätt uppkommer i samband med manuellt arbete.

Esimerkki Power BI raportti

Med BI Book kan ni se helhetsbilden av ekonomin, vilket gör det enklare att fatta beslut baserade på aktuell data.

Uppdaterad data genom bara ett klick

Inom redovisningen och andra organisationsfunktioner görs ständigt nya konteringar, borttagningar samt redigeringar. Med BI Book är det möjligt att med ett enda klick uppdatera ekonomirapporterna exakt när ni behöver ha tillgång till den senaste informationen. Med BI Book kan ni också enkelt dela med och hantera dina rapporter - läs mer här om hur rapporter delas med BI Book.

Vi anser att ekonomirapportering skall vara så enkelt som möjligt för alla företag och därför erbjuder vi möjligheten att boka ett kort möte (30 min) med en av våra analytiker. Genom att boka en gratis demo kan vi tillsammans diskutera mer om hur ni kan effektivisera er rapportering. Beskriv gärna för oss vilka system ni använder inom er organisation när är ni bokar demon.

Vi ser framemot att få diskutera mer tillsammans!