Kompetensutveckling

En kunnig personal är en tillgång och hjälper företaget att klara utmaningar i en snabbt föränderlig arbetsvärld.

Varför kompetensutveckling?

  • Konkurrenskraft för företaget. Genom att utveckla kompetensen bland personalen förbättrar man också kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.
  • Lockande arbetsgivarbild. En utvecklingsvänlig arbetsgivarbild lockar nya experter och uppmuntrar personalen att aktivt utveckla sin egen kompetens.
  • En central del av planeringen av företagets verksamhet. Kräver ledarskap, inkludering och gemensamma principer.

Målet med teamets kompetensutveckling är att identifiera styrkor och utvecklingsområden inom teamet, att bygga en grund för systematisk kompetensutveckling och hjälpa till att identifiera kompetensutveckling som en del av företagets vardag.

För teamets kompetensutveckling ansvarar en av Greensteps HR-konsulter. Innehåller: definition av målbild på basen av företagets vision och strategi (workshop), bedömning av den aktuella situationen (kartläggning av kompetens, intervjuer) genom att utnyttja tillgänglig information (t.ex. utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar). På basen av dessa bygger vi en prioriterad utvecklingsplan / årsklocka för kompetensutveckling.

Kompetensutveckling är kopplat till många av företagets processer, som t.ex. personal- och utbildningsplaneringen. För att lyckas behövs en tydliga målsättningar samt en arbetsgivarbild och ett belöningssystem som stöder utveckling.