Måldiskussioner / Utvecklingssamtal

Enligt undersökningar* lämnar anställda ett företag av följande orsaker: 45% upplever att de inte blir sedda/hörda, 31% lämnar ett företag på grund av dåligt ledarskap och för 35% handlar orsakerna om att det finns hinder för att avancera inom företaget. Även utvecklingsmöjligheter lyfts fram som en central orsak.

Målet med måldiskussioner och utvecklingssamtal är att identifiera den anställdes motivation, styrkor och utvecklingspunkter - samt att skapa en gemensam syn på vart man är på väg och hur man når fram dit. Processen skapas och implementeras i organisationen genom ett samarbete mellan ledningen och teamledarna. Som metoder i projektet används Kick Off, workshops och diskussioner. En av Greensteps HR-konsulter ansvarar för genomförandet av måldiskussionsprocessen. Kick Off och workshopparna hålls enligt överrenskommelse hos kunden eller på distans. Vid förberedelsen av workshopparna använder Greenstep material som kunden skickat på förhand.

En lyckad måldiskussion/utvecklingssamtal:

  • säger något om de anställdas motivation,
  • hjälper till att identifiera teamets styrkor och utvecklingspotential,
  • ger den anställde en bild om framtiden och skapar ett band till företaget samt
  • utvecklar genuint företaget, då man lyckas utveckla både individen och teamet.

Varför behövs måldiskussioner och utvecklingssamtal?

  • En kontinuerlig utveckling är en förutsättning för framgång för vilket företag som helst. Företaget utvecklas när dess anställda utvecklas.
  • En motiverad medarbetare betjänar kunder bättre och upprätthåller därmed ett förtroende mellan kunden och företaget. En lojal kund köper på nytt.

Inom företag som har en fungerande process för måldiskussioner:

  • gör man bättre resultat med lojala kunder,
  • vet de anställda vilken roll de har inom företaget och agerar enligt företagets värden och
  • är de anställda mer motiverade och lojala och företagets personalomsättning minskar.

(* https://www.lifehack.org/articles/work/5-reasons-top-talent-leave-their-jobs.html)