CFO icon
P4030668
Greenstep Brand Imagery 001 2 Web
CFO icon

Ulkoisen laskennan interim-asiantuntijat tukenanne

Ulkoisen laskennan interim-asiantuntija on organisaatioonne tilapäisesti astuva asiantuntija, joka tuo erityisosaamisensa käyttöönne vaikkapa konsernilaskennan kehitysprojektin mahdollistamiseksi tai rekrytoinnin loppuunviemisen ajalle. Konsernilaskennan interim-asiantuntijamme ovat alueensa kokeneita asiantuntijoita ja heillä on vankka osaaminen ja näkemys, jota voivat tarjota apuna organisaatiollenne siinä kestossa, kuin tarpeenne on.

Kehitysotteinen interim-asiantuntija taloushallinnon moottoriksi

Ulkoinen laskenta on yksi taloushallinnon erikoisosaamisaloista, jonka ammattilaisista on monin paikoin pulaa. Toisaalta organisaatioissa syntyy myös luonnollisena osana toimintaa tilanteita, joissa konsernilaskennan, konsolidoinnin, IFRS-osaamisen tai muun ulkoisen laskennan osa-alueen resurssit ovat tarpeisiin nähden riittämättömät.

Lomat ja vapaat, henkilöstömuutokset, sisäiset siirtymät ja venähtävät rekrytoinnit sekä toisaalta muutostilanteet kuten pörssilistautuminen, konserniraportointiin siirtyminen tai IFRS-konversio vaativat asiantuntijuutta, jonka saat joustavasti avuksesi interim-palveluna eli ulkoistamalla.

Saat osaavan asiatuntijan, joka täyttää osaamisvajeen, on käytettävissänne täsmälleen tarvitsemanne ajan ja kehittää taloushallinnon toimintatapoja ja työkaluja kokemustietoonsa nojaten.

Interim-asiantuntija ulkoisen laskennan tiimiinne