Vuokrasopimukset kirjanpidossa – aktivointi IFRS 16 -standardin mukaisesti

Vuokrasopimusten kirjanpito ja raportointi on tärkeä osa IFRS -raportointia. IFRS 16 -standardi on tuonut vuokrasopimukset IFRS –laatijoiden taseisiin ja niiden seuranta on suuri työ, joka edellyttää järjestelmää. AARO Lease IFRS 16 -järjestelmä on kehitetty tähän tarkoitukseen.


IFRS 16 pähkinänkuoressa

IFRS 16 -standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019. Standardi korvasi aiemman IAS 17 -standardin ja muutti merkittävästi vuokrasopimusten kirjanpitoa ja raportointia.

IFRS 16 -standardi edellyttää, että kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrasopimukset kirjataan käyttöoikeusomaisuudeksi ja veloiksi, ja niiden käsittely tuloslaskelmassa vaikuttaa mm. käyttökatteeseen.

IFRS 16 -standardi tuo muutoksia myös vuokrasopimuksista tilinpäätöksessä annettaviin tietoihin. Myös rahavirtalaskelman esitystavassa tulee huomioida IFRS 16 vuokrasopimukset.

Yritysten tulee olla tarkkana vuokrasopimusten kirjanpidossa ja raportoinnissa IFRS 16 -standardin osalta. Standardi tuo muutoksia vuokrasopimusten kirjanpitoon ja raportointiin, ja sen noudattaminen on tärkeää yrityksen taloudellisen raportoinnin kannalta.


Konsernien kirjanpidon tukena AARO Lease IFRS 16 -järjestelmä

AARO-konserniraportointityökalun Lease IFRS 16 -järjestelmä tarjoaa tehokkaan tavan seurata, määritellä ja analysoida nykyisten ja tulevien vuokrasopimusten vaikutuksia IFRS 16 -standardin mukaisesti. Järjestelmän avulla voit helposti rekisteröidä sopimukset ja suorittaa automaattiset laskelmat taseessa ja tuloslaskelmassa.

Jos sopimus tarvitsee päivityksen, muutokset voidaan rekisteröidä suoraan järjestelmään, ja laskelmat päivitetään automaattisesti. AARO Lease IFRS 16 voidaan käyttää joko itsenäisesti tai integroituna AARO-järjestelmään, jolloin vaikutukset kirjataan automaattisesti taseeseen ja tuloslaskelmaan.

Järjestelmä sisältää hyödyllisiä toimintoja, kuten

  • yksinkertaisen seurannan IFRS 16 -vaikutuksista,
  • automaattiset laskelmat veroista ja koroista,
  • ajantasaisen tiedon kaikista vuokrasopimuksista sekä helpon hallinnan eri valuutoissa,
  • mahdollisuus tallentaa sopimukset säännöllisesti, sekä
  • jäljitettävyyden muutoksiin ja yksityiskohtaisen analyysin porautumistoiminnon avulla.
  • Käyttöoikeusomaisuuden erittelyt
  • Rahavirtalaskelman oikaisut

Aaron asiakkaiden mukaan parhaat ominaisuudet liittyvät erilaisten sopimustyyppien käsittelyyn, valuuttasäätöihin ja kykyyn seurata sopimuksia liiketoiminta-alueilla sekä analysoida muutoksia vastuu- ja varallisuuspuolella.