Uutiset • Greenstep avaa uuden toimiston Jyväskylään

  Jyvässeudun kasvuhakuinen yritystoiminta, osaava työvoima ja saapuminen jo olemassa olevien asiakkaiden lähelle houkuttelivat Jyväskylään. Jyväskylän yksikön vetäjänä toimii aikaisemmin mm. yritysliiketoiminnan johtajana pankissa työskennellyt Kirsi Huusko.  Rekrytoimme kesään 2018 mennessä Jyväskylään noin kymmenen osaajan tiimin. Kuten muissakin toimistoissamme myös Jyväskylässä yksikön tukena on koko yrityksen osaaminen eli yli 140 Greenstepin ammattilaista. Jyväskylässä osaavan työvoiman tarjontaa tukevat yliopiston, ammattikorkeakoulun ja monipuolisen yritystoiminnan lisäksi...

  Lue lisää...
 • Toiminnanohjausta vai muutoksen johtamista?

  Puhuttaessa NetSuitesta tulee ensimmäisenä mieleen ERP, toiminnanohjausjärjestelmä. Greenstepin Riku Venno ei kuitenkaan tekisi näin määrittelevää rajausta. ”Kyse on enemmänkin muutoksen johtamisen työkalusta. Eli liiketoiminnan perustana olevasta ohjelmistosta, joka tarjoaa läpinäkyvyyttä koko yrityksen toimintaan, HR-prosesseihin, taloushallintoon ja asiakkuuksiin, mutta joka myös haastaa ja kannustaa kehittämään toimintaa tiedon pohjalta. Samalla se mahdollistaa vuorovaikutuksen sidosryhmien, kuten asiakkaiden, toimittajien ja kuluttajien välillä.” Venno selventää. Vaikka...

  Lue lisää...
 • Vaasan toimistosta Taloushallintoliiton auktorisoima

  Vaasan toimistomme liittyi muiden toimistojemme lailla Taloushallintoliiton auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluyritysten joukkoon. Taloushallintoliitto valvoo ja tarkastaa auktorisoitujen jäsenyritystensä osaamistason, järjestelmät ja toimintamallit. Auktorisoitu tilitoimisto tai taloushallinnon palveluyritys toimii hyvän tilitoimistotavan mukaisesti ja toimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita taloushallinnon ammattilaisia. Auktorisointi on siis Taloushallintoliiton arviointiin ja tarkastuksiin pohjautuva osoitus siitä, että yrityksen taloushallinnon osaaminen ja toimintamallit ovat kunnossa. ...

  Lue lisää...
 • NetSuite-järjestelmä osaksi Greenstepin tarjontaa

  Greenstep laajentaa tarjontaansa asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Maailmalla erittäin suosittu, monipuolinen liiketoiminta-alusta NetSuite on ratkaisu esimerkiksi taloushallintoon ja asiakkuuksien hallintaan. ”Asiakkaamme ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet kovalla vauhdilla, joten osalla asiakkaistamme myös tarpeet ohjelmiston suhteen ovat muuttuneet. Ohjelmistolta vaaditaan edelleen selkeyttä, mutta myös skaalautuvuutta, ja sen pitää tarjota entistäkin parempi näkymä liiketoimintaan, tiedon pitää olla ajankohtaista ja konsolidoitua. Esimerkiksi tytäryhtiöt ulkomailla nostavat näitä vaatimuksia.”...

  Lue lisää...