Tietovarastopalvelut

Greenstepin analytiikkapalveluihin kuuluu tietovarastojen rakentaminen, ylläpito sekä näihin liittyvä konsultointi. Tietovarastot ovat analytiikkapalveluille kuin perustukset talolle. Tietovarastojen käyttö analytiikka- ja raportointiratkaisuissa on suositeltavaa aina kun tiedon halutaan olla järjesteltyä ja helposti hallittavaa, sekä silloin kun datamäärät ovat merkittäviä. Tietovarastoihin data liikutetaan usein integraatioita hyväksikäyttäen, jotka liikuttavat tietoa järjestelmien välillä esimerkiksi rajapintateknologioita hyödyntäen.

Tietovarastoihin kerätään ja tallennetaan koko analytiikka- ja raportointijärjestelmän tarvitsema data automatisoidusti integraatioita hyödyntäen. Siellä myös pyritään muokkaamaan ja mallintamaan data niin pitkälle kuin mahdollista, jos datan määrä on merkittävää. Tähän tietovarastoon voidaan sitten kytkeä esimerkiksi Power BI kiinni, jossa lopullinen laskentalogiikka ja visualisointi toteutetaan, jotta se saadaan esitettyä mahdollisimman selkeästi ja informatiivisesti käyttäjälle. Tässä vaiheessa puhutaan BI-raporteista, joihin voit tutustua paremmin täällä.


Mitä tietovarastopalveluihimme kuuluu?

Jotta yritysten raportointi saadaan rakennettua ketteräksi, kevyeksi ja käyttäjäystävälliseksi, suosittelemme useimmissa tapauksissa tietovaraston pystyttämistä. Tämä edesauttaa sitä, että raporttien käytettävyys pysyy hyvänä ilman pitkiä latausaikoja tai kaatuneita selainikkunoita. On olennaista ymmärtää, että kun suurin osa tiedosta käsitellään jo tietovarastossa, raportointityökalu (Power BI) pystyy suorittamaan vain tiedon visualisointia, jolloin kehittyneempi analytiikka ja visualisointi on mahdollista toteuttaa tehokkaasti. Kun datamäärät pysyvät pieninä, on Power BI luonnollisesti mahdollista yhdistää myös suoraan järjestelmiin ilman välissä olevaa tietovarastoa. Tämä toimii hyvin siihen asti, kun yrityksen tositemäärät eri järjestelmissä pysyvät maltillisina.

Tietovarastojen rakentaminen

Tietovarasto rakennetaan hallinnoimaan ja tallentamaan monesta eri lähteestä haettua tietoa. Tietovarasto onkin sitä tärkeämpi, mitä useammasta järjestelmästä raportointivaade koostuu. Jos raportoitavia järjestelmiä on useampia ja edes yhdessä tietomäärät ovat merkittäviä, data kannattaa ehdottomasti käsitellä ja mallintaa erillisessä tietovarastossa ja vasta tämän jälkeen ladata sisään raportointityökaluun. Tietovarasto voi olla myös asiakkaan itsensä hallinnoima ja rakentama, jolloin sen ylläpito säilyy asiakkaan vastuulla. Greenstep voi myös rakentaa tietovaraston kertaluontoisesti ja luovuttaa hallinnoinnin asiakkaalle tämän jälkeen. On kuitenkin suositeltavaa, että jatkamme rakentamiemme tietovarastojen hallintaa, jolloin pystymme tarjoamaan vielä monipuolisempia kehitysehdotuksia asiakasyritysten raportoinnin kehittämiseen ja toimimaan muutoksien suhteen mahdollisimman ketterästi.

Tietovarastojen hallinnointi

Hallinnoinnilla tarkoitetaan kaikkea tietovarastojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää työtä. Kun hallinnoimme tietovarastoja, käyttäjä voi luottaa siihen, että tietomallit ovat aina ajan tasalla ja niissä elävä data on validoitua. Huolehdimme myös mahdollisista rajapintoihin tehtävistä muutoksista järjestelmätoimittajien puolesta ja niiden aiheuttamista vaikutuksista tietovarastoon ja niihin liittyviin prosesseihin. Raporttien käyttäjille tämä työ ei näy päivittäisessä tekemisessä, mutta se on erittäin iso ja tärkeä osa raportoinnin kehittämistä sekä riskinhallintaa.

Tietovarastojen konsultointi

Pystymme auttamaan asiakkaitamme kaikkiin tietovarastoihin liittyvissä kysymyksissä ja tarpeissa. Voimme olla tukena tietovarastojen määrittelyssä, rakentamisessa sekä ylläpidossa. Pystymme siis toimimaan asiakkaan tukena koko tietovaraston arvoketjun alusta loppuun asti. Mikäli sinulla on tietovarastoihin ja niiden liitännäisjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä meihin ja selvitetään yhdessä miten asianne kanssa kannattaa edetä.

BI Book Data Room – raportointialustan oma tietovarasto

Olemme luoneet BI Book-raportointiportaalin yhteyteen oman tietovarastoratkaisun, joka kantaa nimeä Data Room. Tämän avulla käyttäjät voivat itse täydentää raportoinnissa käytettäviä datalähteitä siirtämällä Data Roomiin mm. Excel-tiedostoja esimerkiksi budjetointia varten tai syöttämään itse ennusteita suoraan BI-raportille Data Roomiin integroitujen syöttötaulukkojen avulla.