Arvonlisäverokannat muuttumassa – mitä tulee huomioida?

ALV muuttuu 2024
Mari uusitalo

Mari Uusitalo

Manager, Tax Services

Suomen yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin, ja muutos tulee voimaan 1.9.2024. Mitä kaikkea yritysten olisi hyvä huomioida muutoksessa?

Suomen hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä nostaa Suomen yleistä verokantaa 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Hallituksen 30.5.2024 eduskunnalle jättämässä esityksessä VM/2024/85 on esitetty, että muutos tulee voimaan 1.9.2024, eli varsin pian heti kesälomien jälkeen.

Edellisen kerran yleistä verokantaa nostettiin 11 vuotta sitten vuoden 2013 alusta. Nyt onkin hyvä hetki palautella mieleen, mitä kaikkea pitääkään huomioida ja kuinka muutoksiin voi valmistautua.

Järjestelmät, laskutus ja sopimukset

Järjestelmäpäivitykset, varsinkin nykyaikaisten pilvipohjaisten ohjelmistojen ja ERP-järjestelmien osalta, ovat varsin suoraviivaisia, ja vaatinevat vain uuden veroprosentin syöttämisen oikeaan kenttään sekä tarvittavien päivitysten tekemisen. Vanhempien järjestelmien osalta muutosten tekeminen voi olla työläämpää. Järjestelmien osalta on kuitenkin hyvä varmistaa, että tarvittavat muutokset ja päivitykset tehdään ajoissa, ja että arvonlisäveron laskenta ja viranomaisraportointi menevät oikein.

Verokantamuutokset vaikuttavat myös laskutukseen, hinnoitteluun ja sopimuksiin. Nyt olisikin hyvä aika varmistaa, että ovatko mahdolliset muutokset verokannoissa huomioitu sopimuksissa tai edellyttääkö muutokset mahdollisesti hinnoittelun tarkastamista.

Taloushallinnon osalta on varmistettava, että laskutus, kirjanpito ja raportointi on ajan tasalla ja muuttuvia verokantoja osataan soveltaa oikein.

Ajalliseen kohdistamiseen liittyvät kysymykset

Uutta 25,5 % verokantaa sovelletaan silloin, kun myyty palvelu on suoritettu tai tavara on toimitettu asiakkaalle 1.9.2024 tai sen jälkeen. Eli uusi arvonlisäverokanta voi tulla sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa sopimukset tai tilaukset on tehty ennen 1.9, mikäli palvelu suoritetaan tai asiakas saa tavaran vasta syyskuun 1. päivän jälkeen. Jos myynnistä on kuitenkin saatu ennakkomaksu ennen syyskuun 1. päivää, ennakkomaksuun sovellettava verokanta on 24 %.

Arvonlisäverokannan muutos tulee voimaan kesken monen yrityksen tilikautta ja palvelusuoritukset voivat olla kesken verokannan vaihtuessa. Verohallinto ohjeistaa, että sellaisiin palveluihin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan sitä arvonlisäverokantaa, joka on voimassa palvelun valmistuessa. Palvelu on suoritettu, kun se on tosiasiallisesti asiakkaan käytettävissä.

Esimerkiksi rakennusurakoissa ne osat, jotka on

 • suoritettu ennen 1.9., menevät 24 %:n verokannalla, ja
 • 1.9. jälkeen suoritetut uudella 25,5 %:n verokannalla.
  • Jos kuitenkin 1.9. jälkeen suoritettavat urakan osat maksetaan ennakkoon ennen 1.9., silloin niiden arvonlisäprosentti on 24.

  Miten sitten siinä tilanteessa, jossa tavaraa on ostettu osamaksulla tai myyjä on lähettänyt tavarat elokuun viimeinen päivä, mutta tavarat ovatkin saapuneet asiakkaalle syyskuun toinen päivä?

  Jos tavaraa ostetaan osamaksulla, niin osamaksuerien maksuajankohdilla ei ole merkitystä sovellettavaan verokantaan vaan veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle.

  Esimerkiksi, jos ostetaan osamaksulla auto heinäkuussa, ja se toimitetaan elokuussa, koko kauppahintaan sovelletaan 24 %:n verokantaa. Mutta jos auton toimitus viivästyisikin ja se tulisi vasta syyskuussa, silloin kauppahintaan sovellettaisiin 25,5 %:n verokantaa.

  Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se luovutetaan ostajan haltuun. Elo- ja syyskuun vaihteessa tehtyjen tilausten ja toimitusten osalta oikean arvonlisäverokannan viime kädessä ratkaisee kuljetusehdot.

  ”Myyjä lähettää ostajalle 30.8.2024 tavaraa. Tavarat saapuvat ostajan varastolle 3.9.2024. Jos kuljetus tapahtuu myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 3.9.2024 ja sovellettava verokanta on 25,5 %. Jos kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetun kuljetuksen alkaessa 30.8.2024, jolloin myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa”

  Vanha ja uusi verokanta tulevat pitkään pyörimään järjestelmissä rinnakkain, koska esimerkiksi annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin kuten korjaus- ja hyvityslaskuihin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin tai sinä kuukautena, jolle yhteisöhankinta oli kohdistettava.

  Nyt kun verokanta vaihtuu kesken vuotta, niin erilaiset jälkikäteen maksettavat vuosi- ja muut kausialennukset voivat kohdistua sekä ennen syyskuuta että syyskuun jälkeen toimitettuihin tavaroihin ja palveluihin. Nämä alennukset voidaan jakaa eri verokannan alaisiin osiin ajan kulumisen mukaisessa suhteessa.

  Muut tulossa olevat verokantamuutokset

  Yleisen verokannan korotuksen lisäksi hallitus on jo vuoden 2023 puolella linjannut, että vuoden 2025 alusta

  • osa 10 %:n verokannan piiriin kuuluvista hyödykkeistä, kuten lääkkeet, kirjat, liikuntapalvelut ja kulttuuri- ja viihdetapahtumien liput ja elokuvaliput siirrettäisiin 14 %:n verokannan alaisuuteen, ja
  • makeisten verokantaa korotettaisiin 14 prosentista 25,5 prosenttiin.

  Verokantojen muutokset vaikuttavat laajasti yritysten toimintaan ja taloushallintoon. Greenstepin veroasiantuntijat ovat mielellään apuna verokantamuutoksia koskevissa kysymyksissä!