Digiä ja dataa arjen työkulttuuriin

Dataohjautuva kulttuuri

Dataohjautuva kulttuuri ja digiälykkyys tulevat käsitteinä väistämättä esille, kun lukee artikkeleita ja postauksia liiketoiminnan kehittämisestä ja analytiikan hyödyntämisestä. Hienojen käsitteiden taakse piiloutuu usein paljon tutkimista, yritystä ja erehdystä, koulutusta ja uuden oppimista ennen kuin ne juurtuvat arkeen uusiksi toimintatavoiksi ja fiksummaksi työkulttuuriksi.

Mitä oman työn datalla johtaminen tai itsensä johtaminen datan avulla voisi tarkoittaa ja miksi sitä olisi hyvä tehdä? Mitä digiälykkyys tarkoittaa? Pitkän linjan (ja hieman vanhan kansan, myönnetään) asiantuntijana kaikki digi ja data on hieman uutta, kuitenkin, vaikka onhan tästä jo vuosikymmeniä puhuttu.

Minua kiinnostaa, miksi datan hyödyntäminen tuntuu hankalalta ja vaikealta asiantuntijatyössä, vaikka käytössä olisikin paljon dataa sekä erilaisia tunnuslukuja ja mittareita. Onko data aidosti asiantuntijoiden käytössä? Onko se valunut johdon pöydältä meille asiantuntijoille oman työn tavoitteiksi ja mittareiksi ja kehittämisen apuvälineeksi?

Digitaidoista digiälykkyyteen

Yrityksissä on panostettu viime vuosina paljon datan oikeellisuuteen ja datan hyödyntämiseen. Monet vannovat erilaisten dashboardien nimeen. Väitän, että datan hyödyntäminen ei kuitenkaan vielä valtaosassa yrityksiä ole juurtunut arjen kulttuuriin ja toimintaan. Yritysten datatiimeissä on huikeaa osaamista ja erilaista dataa on paljon saatavilla, mutta se perinteinen, eli kulttuuri ja uusien toimintatapojen juurruttaminen, on vielä osittain raivaamaton pelto.

Mitä oman työn datalla johtaminen tarkoittaa? Millainen on datalähtöinen kulttuuri? Pandemian aikana opimme etätyön käytäntöjä, mutta sekin on jo menneisyyttä, ja hybridiaikana meidän tulee oppia nippu vielä uusia työtapoja. Mitä ne ovat? Datan avulla voimme esimerkiksi palvella asiakkaita entistä paremmin ja voimme kehittää uudenlaista liiketoimintaakin keräämällä hiljaisia signaaleja toimintaympäristöstä ja näin varmistaa kyky uudistua.

"Väitän, että datan hyödyntäminen ei kuitenkaan vielä valtaosassa yrityksiä ole juurtunut arjen kulttuuriin ja toimintaan."

Digitaidoista puhuttaessa tarkoitetaan usein erilaisten työkalujen hallintaa; sitä, että osaan käyttää työssäni tarvittavia järjestelmiä ja virtuaalisia työskentelyalustoja sekä toimia digitaalisessa maailmassa. Digiälykkäässä, dataohjautuvassa kulttuurissa ihmiset tuntevat työkalut ja sen lisäksi työnsä tavoitteet, niin laadulliset kuin määrälliset, ja pystyvät seuraamaan niitä. Lisäksi he osaavat dataa hyödyntämällä kehittää omaa työtään ja jopa työtapojaan.

Toivota dataohjautuva kulttuuri tervetulleeksi

Data voi tarkoittaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, myyntiä, käytettyjä työtunteja, vastattuja viestejä, tuloksia, tiimin hyvinvointia tai vaikka fiilistä. Tunnistamme varmasti kaikki nähneemme tällaista dataa, mutta olemmeko johtaneet omaa työtämme sen perusteella. Tehneet muutoksia omiin työtapoihimme tai yhteistyöhön tiimin kanssa?

Esimerkkinä mainittakoon, että monelle voisi olla hyödyllistä analysoida Viva Insightsin tuottamaa dataa omasta sähköpostikäyttäytymisestä ja sulkea pois aikasyöpöt työtavat. Helposti saatavaa ja käytännönläheistä dataa, joka oikein hyödynnettynä helpottaa arkea!

"Meillä monesti jo käytössä olevat työkalut tuottavat tietoa, jota voisimme hyödyntää, mutta arjen hässäkkä ja pinttyneet toimintatavat estävät ottamasta käyttöön uusia tapoja."

Digiälykäs ja dataohjautuva kulttuuri on sitä, että tunnistamme työssämme tarpeellisen tiedon, tiedämme mistä saamme sen ja pohdimme sen perusteella omia työtapojamme. Teemme muutoksia, jotka tähtäävät fiksumpaan tekemiseen ja vaikkapa ajan säästöön tai toisten auttamiseen.

Datalähtöinen ja digiälykäs kulttuuri edellyttää myös, että suhtaudumme tietoon kriittisesti ja osaamme tehdä tulkintoja ja päätöksiä sen perusteella. Meidän tulee hyödyntää asiantuntemustamme omasta alastamme, kun käsittelemme dataa ja pohdimme johtopäätöksiä. Analysointikyky, päättelykyky ja usean näkökulman huomioiminen on edellytys sille, että data ei johda meitä, vaan me johdamme datan avulla omaa työtämme.

Tunnistan, että tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta data ja analytiikka ei ole sen datatiimin homma, vaan se on meidän kaikkien homma. Dataa tuotetaan meidän työmme tueksi ja kehittämiseksi ja siksi väitänkin, että nyt jos koskaan on syytä ottaa se paljon puhuttu digiloikka, enkä tarkoita sillä uusien työkalujen käytön oppimista.

Mitä digiäly on sinulle ja vallitseeko teillä dataohjautuva kulttuuri?