Greenstep vahvistaa teknologiapalveluitaan Salesforcella

Greenstep9204
Petteri heinonen

Petteri Heinonen

Salesforce Business Operations Lead

Tukeaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, vahvistamme Greenstepillä merkittävästi Salesforce-palveluitamme.

Petteri Heinonen liittyi Greenstepin järjestelmäpalveluista vastaavaan yksikköön toukokuussa, tehtävänään johtaa ja kehittää Greenstepin Salesforce-palveluliiketoimintaa. Yhdessä muun tiimin kanssa hän auttaa asiakkaitamme vaativien Salesforce-hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Petterillä on yli 15 vuoden kokemus liiketoimintajärjestelmien suunnittelusta, arkkitehtuurista ja integroinneista, ja pitkä historia Salesforce-alustan parissa. Hän tuntee syvällisesti myynti- ja quote-to-cash-prosessit sekä niihin liittyvät haasteet, erityisesti SaaS-ympäristössä.

Salesforce osana Greenstepin teknologiaratkaisuita

Maailman johtavana CRM-järjestelmänä Salesforcella on usein keskeinen rooli organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurissa. Helpon räätälöinnin, tuhansien tarjolla olevien lisäsovellusten, valmiiden integraatioiden, ja muun ympärilleen kehittyneen merkittävän ekosysteeminsä ansiosta Salesforce on turvallinen ja skaalautuva valinta erityisesti organisaatioiden asiakasrajanpinnan prosesseja tukemaan.

Salesforce otetaan usein ensimmäiseksi käyttöön myynnin CRM-työkaluna, selkiyttämään ja parantamaan myynnin prosesseja. Koska CRM-järjestelmä tyypillisesti sisältää paljon olennaista, yrityksen muitakin toimintoja hyödyttävää tietoa asiakkaista ja prospekteista, sen käyttö usein leviää organisaation muihinkin osiin, kuten markkinointiin, tilausten hallintaan, asiakastukeen, ja niin edelleen. Riippuen yrityksen toimialasta ja liiketoimintamallista, Salesforcen rooli kokonaisarkkitehtuurissa tietenkin vaihtelee. Mutta keskiössä on kuitenkin ajatus 360 asteen näkymästä asiakkaisiin, prospekteihin, kontaktihenkilöihin, ja kaikkeen heidän kanssaan tapahtuvaan kanssakäymiseen.

Vaikka Salesforce on erinomainen alusta monien liiketoimintaprosessien käyttöön, se ei yleensä ole ainoa keskeinen liiketoimintajärjestelmä organisaatiossa. Esimerkiksi taloushallinnon ja kirjanpidon tarpeisiin monet ovat todenneet Oraclen NetSuiten olevan paras vaihtoehto. Toisin sanoen, kilpailuetua ja prosessien tehostamista hakiessaan yritykset haluavatkin käyttää rinnakkain useita eri ratkaisuja, niin että jokaiselle keskeiselle liiketoiminnan funktiolle voidaan antaa käyttöön parhaat työkalut.

Nykypäivän organisaatiot eivät halua tehdä kompromisseja käytettävyyden tai prosessien optimoinnin suhteen vain pysyäkseen yhdessä järjestelmässä tai alustassa.

Tällaisissa ympäristöissä Greenstepin tarjoamat järjestelmäpalvelut ovat omimmillaan. Meillä on perusteellinen tietämys ja vuosikymmenten kokemus liiketoimintafunktiot- ja järjestelmät läpäisevistä prosesseista, sekä erinomaiset valmiudet toteuttaa niitä täydellisesti tukevat ratkaisut käyttäen johtavia teknologioita, kuten Salesforce ja NetSuite.

Työkalut ja asiantuntemus liiketoiminnan kasvun tukena

Greenstep tunnetaan asiantuntemuksestaan asiakkaidemme liiketoimintaprosessien tukemisessa ja kehittämisessä; esimerkiksi taloushallinnon, myynnin, henkilöstöhallinnon sekä kestävyysasioiden alueilla olemme auttaneet tuhansia organisaatioita. Liiketoimintaa tukevissa järjestelmissä nämä prosessit lopulta mallinnetaan ja otetaan käyttöön.

Petteri Heinonen: ”Tiimimme intohimo on yhdistää kattava mutta pragmaattinen suunnitteluvaihe, huipputason arkkitehtuurisuunnittelu, ja sujuva toteutus saumattomaksi teknologiakumppanuudeksi asiakkaan kanssa. Työskentelemme kokonaisvaltaisesti, alkaen liiketoimintavaatimusten kartoittamisesta, edeten arkkitehtuurin suunnitteluun ja lopulta näiden suunnitelmien toteuttamiseen. Paras hetki on, kun saa onnistuneen hankkeen jälkeen olla näkemässä projektin konkreettiset vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.”

Osana Greenstepin teknologia- ja liiketoimintapalveluita Salesforce-osaajamme auttavat organisaatiotasi Salesforce-tarpeissasi. Olipa kyseessä Sales Cloud CRM, quote-to-cash -prosessi, tai SaaS-yritysten erityistarpeet, meiltä löytyy tarvittava osaaminen ja kokemus. Toteutamme tehokkaan, käyttäjäystävällisen ja hyvin hallinnoidun go-to-market-koneiston, aina liidistä ostotilauksen kirjaamiseen asti.

Ja myös siitä eteenpäin; Salesforceen kirjattu voitettu kauppa on vasta lähtökohta kaikille siitä käynnistyville jatkoprosesseille taloushallinnossa, kirjanpidossa, toimituskoneistossa ja myyntireskontrassa. Se, mikä mahdollisesti ajoittain nähdään haastavana katkoskohtana yrityksen asiakasrajapinnan toimintojen ja toisaalta tukifunktioiden välillä, on jo pitkään ollut olennainen osa Greenstepin jokapäiväistä tekemistä.