Immateriaalioikeudet kansainvälistymisen kynnyksellä

Filip Ida Paivi
Sara walden

Sara Walden

Senior Legal Counsel

Mitä yrityksen aineettoman omaisuuden kohdalla tulee huomioida kansainvälistymistä suunnitellessa?

Yritysten liiketoiminnan arvosta yhä suurempi osa perustuu aineettomaan omaisuuteen eli immateriaalioikeuksiin. IPR (Intellectual Property Rights) eli immateriaalioikeudet ovat oikeuksia, jotka liittyvät esimerkiksi keksintöihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin ja liikesalaisuuksiin.

Oikein suojattu aineeton omaisuus nostaa yrityksen arvoa ja auttaa suojautumaan kilpailulta. Erityisen tärkeää immateriaalioikeuksien suojaaminen on yrityksen laajentuessa ulkomaille. Nykypäivän innovaatiotulvassa todennäköisyys sille, että yrityksen tuote tai palvelu loukkaa toisen yrityksen suojattua oikeutta, on suuri. Oikea IPR -strategia auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja tukee yrityksen menestymistä uusilla markkinoilla.

IPR-strategia kannattaa suunnitella huolellisesti sopimaan yrityksesi liiketoiminnan tarpeisiin, sitä kannattaa myös päivittää joustavasti vastaamaan muuttuvia tarpeita ja markkinaolosuhteita.

Ensimmäinen askel on kartoittaa yrityksen voimassa olevat immateriaalioikeudet ja niiden suojaus. Mahdollisten riskien ja haasteiden tunnistamiseksi kannattaa kartoittaa myös kilpailijoiden oikeudet.

Seuraavaksi on päätettävä sopivasta käyttö- ja suojausstrategiasta, eli huomioida esimerkiksi rekisteröinnit, lisenssisopimukset, yhteistyökumppanuudet ja oikeuksien valvonta. Yrityksen henkilöstö on myös hyvä kouluttaa immateriaalioikeuksien merkityksestä ja siitä, miten niitä suojataan ja käytetään.

Seuraavassa on lyhyt muistilista yrityksen toiminnan laajentuessa huomioitavista asioista:

  1. Rekisteröinnit: Ulkomaille laajentuessa on huolehdittava siitä, että yrityksen immateriaalioikeudet on rekisteröity/ suojattu ajoissa ja kattavasti kaikilla tarvittavilla markkina-alueilla.
  2. Normit: Paikallinen sääntely on huomioitava ja varmistuttava siitä, että yrityksen immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset ja käytännöt ovat yhteensopivia kyseisen maan lakien ja kulttuurin kanssa.
  3. Kieli: Immateriaalioikeuksia koskevat asiakirjat/ sopimukset on käännettävä tarvittavin osin.
  4. Kilpailijat: Tee selvitys kilpailijoiden immateriaalioikeuksista uusilla markkina-alueilla ja varmista, että yrityksen toiminta ei loukkaa kilpailijoiden oikeuksia.
  5. Valvonta: Väärinkäytöltä suojautuminen on tärkeää. Huolehdi immateriaalioikeuksien valvonnasta ja varmista, että mahdolliset loukkaukset havaitaan ja niihin puututaan nopeasti. Apuna voi käyttää valvontapalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka seuraavat paikallisesti mahdollisia loukkauksia ja ilmoittavat luvattomasta käytöstä.
  6. Asiantuntijoiden käyttö: Käytä paikallisiin immateriaalioikeuksiin ja käytäntöihin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka auttavat navigoimaan paikallisten vaatimusten ja määräysten läpi.
  7. Yhteistyö: Tee yhteistyötä ja verkostoidu paikallisten yritysten kanssa, jotka voivat osaltaan auttaa ymmärtämään kyseisen maan immateriaalisoikeuksia koskevaa sääntelyä ja käytäntöjä.
  8. Strategia: Laadi selkeä pitkän tähtäimen strategia yrityksen immateriaalioikeuksien suojaamiseksi ja valvomiseksi kansainvälisesti.