Kasvua ja kilpailuetua interim-resurssoinnilla

Greenstep 2021 16 web
Juha jaatinen

Juha Jaatinen

Senior Manager

Tämän päivän muuttuvassa työelämässä interim-työ on yhä yleisempää. Interim-työllä tarkoitetaan tilapäistä tai määräaikaista työsuhdetta, jossa yritys hankkii ylimääräistä osaamista ja tukea menossa oleviin tehtäviin, projekteihin tai kasvuun. Syitä interim-rekrytointeihin on monia ja se tulisi nähdä varteenotettavana vaihtoehtona saada nopeasti joustavaa ammattilaisten apua erilaisiin resurssihaasteisiin ulkoisesta resurssipoolista.

Konsultoinnista interim-ratkaisu eroaa siinä, että interim-asiantuntija on organisaatiossa kuin oma työntekijä ja saatavilla yrityksen arjessa joka hetki. Roolissaan interim-asiantuntija menee usein syvemmälle ja kiinteämmin mukaan yritykseen kuin konsultti. Kokenut interim-asiantuntija vie käytäntöön uusia toimintamalleja nopeasti toimeksiantosopimuksessa sovitussa aikataulussa.

Onnistumisen edellytykset

Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että interim-toimeksiannon tavoitteet ja odotukset ovat selvillä puolin ja toisin. Selkeiden toimeksiannon tavoitteiden avulla interim-asiantuntija pääsee nopeammin alkuun ja tietää, mihin perehtyä ja keskittyä. Interim-asiantuntijoiden vahvuuksiin kuuluu, että heillä on laaja-alaista osaamista monista yrityksistä. Työkalupakista löytyy kokemusperäisiä ratkaisuja, parhaita käytänteitä ja ideoita uusiin tilanteisiin. Parhaimmillaan interim-asiantuntija voi olla innostava ja kuin raikas tuulahdus organisaatiolle. Kokemushyödyn lisäksi yritys saa ajallista joustavuutta ennen pysyvän ratkaisun varmistumista, sillä huippuosaajien rekrytointi vie normaalisti paljon aikaa. On myös mahdollista hankkia usean osaajan ryhmä ketterästi asiakkaan avuksi määräajaksi.

Kustannussäästöjä ja riskien hallintaa

Interim-resurssointi on kustannustehokasta ja vähentää riskejä. Kiinteät palkkakulut vaihtuvat muuttuviksi kuluiksi, sillä tyypillisesti interim-asiantuntijoiden veloitus perustuu tuntityöhön. Et maksa turhasta, et ole velvoitettu työsuhteen kustannuksiin ja tuntien määrien säätely on helppoa. Tällä tavalla myös normaalin työsuhteen liittyviä kustannuksia ja riskejä jää pois. Toimeksiannossa voidaan keskittyä vain olennaiseen eli töiden ja projektien toteuttamiseen tehokkaalla tavalla.

Yhteenvetona

Kaiken kaikkiaan interim-resurssointi tarjoaa yrityksille paljon hyötyjä kuten joustavuutta, kustannussäästöjä, erikoisosaamisen hankkiminen, riskien vähentäminen, nopean osaamisen ja lisäresurssien käyttöönoton sekä täydentämisen. Oikein toteutettu interim-resurssointi tuo yritykselle kilpailuetua sekä parantaa mahdollisuuksia pärjätä alati muuttuvassa ja koventuvassa kilpailuympäristössä yhä paremmin.

Greenstep interim-team

Greenstepillä interim-työtä tekevät kokeneet ammattilaiset, joilla on laaja-alaista osaamista ja kokemusta monenlaisista toimeksiannoista erilaisissa yrityksessä. Osaajamme ovat valmiita ja motivoituneita ottamaan vastaan määräaikaisia toimeksiantoja. Yrityksemme lisäetuna on, että laajasta resurssipoolistamme löytyy kokeneita osaajia monenlaisiin tilanteisiin nopeasti. Interim-johtajamme ja asiantuntijamme työskentelevät talouden, henkilöstöjohtamisen, koulutuksen ja kehityksen, vastuullisuuden ja data-analytiikan aluilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Asiantuntijaverkostomme koko on noin 750 henkilöä.